Buradasınız

GEBELİKTE EGZERSİZ UYGULAMALARI: NEDEN? NASIL?

EXERCISE APPLICATIONS DURING PREGNANCY: WHY? HOW?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years, growing interest of women in a variety of exercise programs and also the aesthetic concerns of the pregnancy increased the will of exercise during pregnancy. Although there are some risks of exercising during pregnancy due to the physiological and anatomical changes, it is beneficial for most of the women. If woman has obstetric and medical risks, it should be evaluated before prescribing an exercise program. Pregnant women should be encouraged for regular moderate-intensity exercise program, if there are no contra indications for them. It is known that women who participated in safe exercises by specialist people during pregnancy give birth easier, psychologically have a better mood, reach desired weight more easily, sleep quality, strength and endurance of them increases, and being in pain decreases. Therefore it can be said that the life quality of pregnant women increases via exercise programs.The aim of this article is to examine the effects of exercising on anatomical and physiological changes occurs that during pregnancy and to give information about the exercise practices for pregnant women.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda kadınların çeşitli egzersiz programlarına olan ilgilerinin giderek artması, bu aktivitelerin gebelikte de sürdürülmesine, hatta özellikle bu dönemde estetik kaygılarla egzersiz yapma isteğinin artmasına yol açmıştır. Egzersizin gebelikte gelişen fizyolojik ve anatomik değişikliklere bağlı oluşabilecek riskleri olsa bile, gebelik sırasında egzersiz yapmak çoğu kadın için faydalıdır. Kadınlar obstetrik ve medikal risklere sahipse egzersiz programı tanımlanmadan önce değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer egzersiz yapmak için kontraendikasyon yoksa gebeler düzenli, orta yoğunlukta egzersiz programı için teşvik edilmelidir. Gebelikte uzman kişiler tarafından yaptırılan güvenli egzersizlere katılan kadınların daha kolay doğum yaptıkları, ağrılarının azaldıkları, istenilen kiloya daha kolay ulaştıkları, uyku kalitesinin, kuvvetin, dayanıklılığın arttığı, psikolojik olarak daha iyi bir ruh haline sahip oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla egzersiz yoluyla gebelerin yaşam kalitelerinin arttığı söylenebilir. Bu makalenin amacı gebelikte meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikler üzerine egzersizin etkilerini incelemek ve egzersiz uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
63-74

REFERENCES

References: 

ACOG Committee on obstetric practice, committee
opinion, (2002). Exercise during pregnancy
and the postpartum period, Number: 267.
AKBAYRAK, T., KAYA, S. (2008). Gebelik ve
egzersiz, Ankara: Klasmat Matbaacılık.
API, O., ÜNAL, O., ŞEN, C. (2005). Gebelikte
beslenme, kilo alımı ve egzersiz. Perinatoloji
Dergisi 13:2 s.71- 79.
ARTAL, R., O’TOOLE, M. (2012). Guidelines
of the american college of obstetrician and
gynecologist for exercise during pregnancy
and postpartum period. Avaliable at: www.
bjsm.bmj.com.
ATAY, E. (2008). Hekimlerin Bedensel etkinliği
arttırıcı danışmanlık hizmetleri vermelerinin
bedensel etkinlik düzeyi üzerine etkileri.
Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
BALSAK, D., YILDIRIM, Y., AVCI, ME., TÖZ,
E., GÜLTEKIN, E., KAYHAN, K., YORGUN,
S., TINAR, Ş. (2007). Ege bölgesinde
yaşayan kadınların gebelik egzersizleri hakkındaki
bilgi ve davranışlarının incelenmesi,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
24:3 s. 200-204.
BARAKAT, R., PELAEZ, M., LOPEZ, C., MONTEJO,
R., COTERON, J. (2012). Exercise
during pregnancy reduces the rate of cesarean
and instrumental deliveries: results of a
randomized controlled trial. J Matern Fetal
Neonatal Med 25:11 pp. 2372-2376. (doi:1
0.3109/14767058.2012.696165).
BØ, K., HAAKSTAD, LA. (2011). Is pelvic
floor muscle training effective when taught
in a general fitness class in pregnancy? A
randomised controlled trial. Physiotherapy
97:3 pp.190–195.
DAVIES, GAL., WOLFE, LA., MOTTOLA,
MF., MACKINNON, C. (2003). Exercise in
pregnancy and the postpartum period, Joint
Sogc/csep clinical practice guidelines, No.129.
DINÇ, A., BEJI, NK. (2008). Gebelik, doğum ve
doğum sonrası dönemlerde üriner inkontinans
ve korunma yolları. İstanbul Üniversitesi
73
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2013 Sayı: 06 Cilt: 3 Winter January - February- March 2013 Volume:03 Issue:06 Jel: I10
www.sstbdergisi.com
ID:63 K:91
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
16:62) s.143-149.
EARLE, RW., BAECHLE, TR. (2004). NSCA’S
Essentials of personal Training. Hogn Kong:
Human Kinetic ESER A. (2011). Gebelik ve
egzersiz. Yaşama sanatı 25 s.24-25.
FINE, P., BURGIO, K., BORELLO-FRANCE,
D., RICHTER, H., WHITEHEAD, W., WEBER,
A., BROWN, M. (2007). Teaching and
practing of pelvic floor muscle exercises in
primiparous women during pregnancy and
the postpartum period. Am J Obstet Gynecol
197:3 pp.333.
FORDCYCE, J. (2005). Exercise and pregnancy,
China: Elsevier.
GARSHASBI, A., ZADEH, SF. (2005). The effect
of exercise on the intensity of low back pain
in pregnant women. Int J Gynaecol Obstet
88 pp. 271-275.
Gebelikte Bakım Rehberi , İstanbul İl
Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü,
Erişim: 05.06.2012, http://www.istanbulsaglik.
gov.tr/w/sb/egt/pdf/gebelik_rehber.pdf.
GHODSI, Z., ASLTOGHIRI, M. (2012). Maternal
exercise during pregnancy and neonatal
outcomes in İran Procedia-Social and Behavioral
Sciences 46 pp.2877–2881.
HOPKINS, SA., BALDI, JC., CUTFIELD, WS.,
MCCOWAN, L., HOFMAN, PL. (2010).
Exercise training in pregnancy reduces
offspring size without changes in maternal
ınsulin sensitivity. J Clin Endocrinol. Metab
95:5 pp.2080–2088.
IRION, JM., IRION, GL. (2011). Water immersion
to reduce peripheral edema in pregnancy.
Journal of Women’s Health Physical Therapy
35:2 pp. 46–49.
JACKSON, AW., MORROW, JR., HILL, DW.,
DISHMAN, RK. (2004). Physical activity
for health and fitness, Updated Edition
US:Human Kinetic.
KÖKEN, G., YILMAZER, M. (2007). Gebelik
ve egzersiz. J Gynecology Obstetric Dergisi
17 s.385-392.
KUTLU, M., ŞİMŞEK, M., KAYA, N., ÖZEKİCİ,
Ü. (1996). Hamilelik süresince egzersizlerin
pozitif ve negatif boyutları. Türkiye Klinikleri
J Gynecology Obstetric Dergisi 6 s.290-295.
LARSSON, L., LINDQVIST, PG. (2005). Lowimpact
exercise during pregnancy- a study
of safety. Acta Obstetrics Gynecol Scand
84 pp.34-38.
LUMBERS, ER. (2002). Exercise in pregnancy:
physiological basis of exercise prescription
for the pregnant woman. Journal of Science
and Medicine in Sport 5:1 pp.20-31.
MACKINNON, LT., RITCHIE, CB., HOOPER,
SL., ABERNETHY, PJ. (2003). Exercise
management, First Ed. Champaign IL: Human
Kinetic.
MOTTOLA, MF. (2011). McLaughlin RS. Exercise
and pregnancy: Canadian guidelines for
health care professionals. Well Spring 29.
ÖZER K. (2010). Fiziksel Uygunluk. 3. Baskı.
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
74
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2013 Sayı: 06 Cilt: 3 Winter January - February- March 2013 Volume:03 Issue:06 Jel: I10
www.sstbdergisi.com
ID:63 K:91
PATA, Ö. (2011). Diabetik gebelerde beslenme
ve egzersiz. Perinatoloji Dergisi 19(Suppl
1) s. 45-46.
PATE, RR., BLAIR, SN., DURSTINE, JL., EDDY,
DO., HANSON, P., PAINTER, P., SMITH,
LK., WOLFE, LA. (1991). Guidelines for
exercise testing and prescription, ACSM’s
4th ed. Malvorn: Lea &Febiger
Physical activity readiness medi -
cal examination for pregnancy
(PARmed -X for pregnancy ). Ottawa:
Canadian Society for Exercise Physiology;
2002. Eletronik Erişim: http://www.csep.ca/
cmfiles/publications/parq/parmed-xpreg.pdf
20.12.2012
PRICE, BB., AMINI, SB., KAPPELER, K.(2012).
Exercise in pregnancy: effect on fitness and
obstetric outcomes-a randomized trial. Med
Sci Sports Exerc 44:12 pp.2263-9. doi:
10.1249/MSS.0b013e318267ad67.
ROBERTSON, RJ. (2004). Perceived exertion
for practitioners. Champaign IL: Human
Kinetics.
SCINNER, JS. (2005). Exercise testing and
exercise prescription for special cases, 4rd
ed Baltimore: Lippincott Williams&Wilkins.
SCOTT, S. (2006). Exercise during pregnancy.
Acsm’s Health & Fitness Journal 10:2 pp.37-39.
SZYMANSKI, LM., SATIN, AJ. (2012). Exercise
during pregnancy, fetal responses to current
public health guidelines, Obstet Gynecol
119:3 pp.1-8.
ŞIMŞEK, M., KUTLU, M., YÜCEL, N., KAYA,
F., KAYA, N., OCAK, Y. (1997). Gebelik
süresince yapılan hafif nitelikli düzenli egzersizin
gebelerdeki fiziksel ve fizyolojik
etkileri. Perinatoloji Dergisi 5:3-4 s.95-100.
TAŞKIN, L., (2011). Doğum ve kadın sağlığı
hemşireliği, X. Baskı, Ankara: Sistem ofset
Matbaacılık.
THANGARATINAM, S., ROGOZIŃSKA, E.,
JOLLY, K., GLINKOWSKI, S., ROSEBOOM,
T., TOMLINSON, JW., KUNZ,
R., MOL, BW., COOMARASAMY, A.,
KHAN, KS. (2012). Effects of interventions
in pregnancy on maternal weight and obstetric
outcomes: meta-analysis of randomised
evidence BMJ 344 pp.1-15 doi: 10.1136/
bmj.e2088.
WANG, TW., APGAR, B. (2012). Exercise during
pregnancy. exercise during pregnancy. american
academy of Family physicans 1998. http://
www.uni.edu/dolgener/Fitness_Assessment/
exercise_and_pregnancy2.pdfElektronik
erişim: 20.12.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com