Buradasınız

ÇEVRE KORUMA PROGRAMLARINDA ETKİNLİĞİ OLAN ÜLKEMİZ ENERJİ SORUNUNA YENİ YAKLAŞIMLAR

NEW APPROACHES ENERGY PROBLEMS ON TURKEY WHICH RELATIONSHIP ENVIRONMENTAL PROGRAMS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper is a short review of energy production, energy problems and taking the necessary measures in Turkey. End of the years 1980's, time of planned development, economic structures of Turkey changed and energy sector shoved augmentation with exports, national income, productions. It seems very clear that active planning is required to protect real energy conditions and development
Abstract (Original Language): 
Bu yakıda Türkiye'nin enerji durumu, enerji sorunları ve alınması gereken tedbirler üzerimde durulmuştur. Planlı kalkınmayla uygulanan ekonomik stratejiler ile 1980' li yılların sonlarında ülkemizin ekonomik yapısında büyük değişiklikler meydana gelmiş, milli gelir, üretim, ihracat ve buna bağlı olarak enerji tüketimi artmıştır. Mevcut enerji durumunun korunması ve gelişmesi için yeni planlamalara gerek duyulmaktadır
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Alat,A. ,YücelA., Aktürk, S. " Türkiye'nin genel enerji programı içindeki nükleer enerji politikası ne olmalıdır" Türkiye 6.Enerji Kongresi DEKTMK Yayını,4.Cilt 1994- İzmir
Bektur, Y. Bayraktar N.Göktepe G. "Elektrik Enerjisi Üretiminin Çevreye Etkileri" Türkiye 6.Enerji Kongresi DEKTMK Yayını-2,Cilt İzmir-1994
Devlet istatistik Enstitüsü Türkiye Yıllığı, Ankara- 1999
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 1993 Enerji Raporu, Ankara, 1994
TÜSİAD Enerji Sektöründe Geleceğe Bakış , Arz Talep ve Politikaları 1994
TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi, Türkiye' nin Enerji Sorunu ve Nükleer Enerji— Mart sayısı, s 53, Ankara-1995
Kalkan N. Milliyet Araştırma Enerji Tasarrufunda Isı Yalıtımı Kasım —İstanbul-1996

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com