Buradasınız

Ekonomik büyüme istihdam ilişkisi: Türkiye için dinamik bir uygulama

The relationship between economic growth and employment: A dynamic empirical analysis for Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The effect of economic growth on employment has become an important topic in the literature with the effect of jobless growth debate in recent years. When we investigate the studies in the literature, we could find a few empirical studies which employ dynamic analysis in order to investigate effects of economic growth on employment for the Turkish economy. In order to fill this gap, we investigate the effect of economic growth on employment dynamically for the Turkish economy covering the period of 2000-2012 employing Kalman filter model. Our results indicate that, we found increasing effect of economic growth on employment at high growth term after the global financial crisis which different from high growth term between 2004-2005. We think that these results depend on the realization of demand postponed in the crisis period. Shortly, the usage of unemployed capacities showed positive effect on growth and employment in the economy after the global crisis.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik büyümenin istihdam üzerindeki etkisi son yıllarda istihdamsız büyüme tartışmalarının da etkisiyle gittikçe önemi artan konulardan biri haline gelmektedir. Geçmişteki çalışmalar dikkate alındığında Türkiye için büyüme ve istihdam ilişkisini dinamik olarak inceleyen çalışma eksikliği dikkati çekmektedir. Bu boşluğu biraz olsun doldurabilmek amacıyla, bu çalışmada 2000-2012 döneminde Türkiye ekonomisi için ekonomik büyümenin istihdam üzerindeki etkisi dinamik olarak Kalman Filtresi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda, 2004-2005 dönemindeki yüksek büyüme dönemlerinden farklı olarak, küresel finansal kriz sonrası yaşanan yüksek büyüme dönemlerinde büyümenin istihdam üzerindeki etkisinin artığı görülmektedir. Bu sonucun, kriz süresince ertelenen talebin realize edilmesine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Kısacası, kriz sonrası artan büyüme-istihdam ilişkisi atıl kapasitelerin kriz sonrasında kullanılması ile ilişkilendirilmektedir.

REFERENCES

References: 

Akkemik K. A. (2007). The Response of Employment to GDP Growth in Turkey: An
Econometric Estimation, Applied Econometrics and International Development, Euro-American
Association of Economic Development, Vol. 7, No.1
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) İşgücü Verileri, Erişim: www.eurostat.org
Barışık, S., Çevik E. ve Çevik, N.K. (2010). Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam
Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı, Maliye Dergisi, Sayı 159, ss. 88-102.
Boltho, A. ve Glyn, A. (1995). Can Macroeconomic Policies Raise Employment? International
Labour Review, Vol. 134, No.4-5, ss. 451-470.
Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979), Distributions of the estimators for autoregressive time series
with a unit root, Journal of the American Statistical Association, Vol: 74, ss. 427-431.
Domar, E.D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth and Employment, Econometrica, Vol. 14,
No.2, ss. 137-147, Nisan 1946
Gürsel, S. ve Uysal, G. (2012). Türkiye’de İşgücü Piyasası Dinamikleri ve Yapısal Sorunlar, Tisk
Akademi, Cilt 7, Sayı 14, ss.6-33
Harrod, R.F. (1939). An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal, Vol. 49, No.133, ss.14-33,
Mart 1939
Harvey, A.C. (1989). Forecasting, structural time series models and the Kalman fitler, Cambridge
University Press, Cambridge.
Kazgan, G. (2008). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 13. Baskı, İstanbul, Remzi
Kitabevi
Lucas, R.E. Jr (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary
Economics, Vol.22, No. 1, ss.3-42, Temmuz 1988.
Mangır F. Ve Ertuğrul, H.M. (2012). Sermaye Hareketliliği, Tasarruf ve Yatırım İlişkisi: Türkiye
Örneği, İktisat, İşletme ve Finans, 27(317), ss. 61-87.
Ertuğrul, H.M. & Uçak, A. (2013). Ekonomik büyüme istihdam ilişkisi: Türkiye için dinamik bir uygulama. International
Journal of Human Sciences, 10(1), 661-675.
673
Marx, K. 1894- (2004). Kapital, Ekonomi Politiğin Eleştirisi, (Çev. Alaattin Bilgi), Cilt 3, 2. Baskı,
İstanbul, Eriş Yayınları (ss.189-206)
Narayan S. ve Narayan P. K. (2004). Determinants of Demand of Fiji’s Exports: An Empirical
Investigation, The Developing Economics, Vol: XVII-1, ss. 95-112.
Ng, S., and Peron P. (2001), Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with
Good Size and Power, Econometrica, Vol. 69(6), ss.1519–1554.
Okun, A.M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance, Cowles Foundation Paper
190, http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p01b/p0190.pdf
Padalino, S. ve Vivarelli, M. (1997). The Employment Intensity of Economic Growth in the G-7
Countries, International Labour Review, Vol. 136, No.2, ss.191-213
Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level
Relationships, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, ss. 289-326.
Pianta, M., Evangelista, R. ve Perani, G. (1996). The Dynamics of Innovation and Employment: An
International Comparison, Science Technology Industry Review, No.18, ss. 67-93.
Phillips, P.C.B. ve Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression, Biomètrika,
Vol 75 (2), ss. 336-346.
Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, Vol.
94, No.5, ss.1002-1037, Ekim 1986
Snowdon, B. ve Vane, R. H. (2012). Modern Makroekonomi (Modern Macroeconomics), (Çev.
Ertan Ersoy, Böl.11), 1. Baskı, Ankara, Efil Yayınevi
Solow, R. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of
Economics, Vol.70, No.1, ss.65-94, Şubat 1956
Telli, Ç., Vodvoda, E. ve Yeldan, E. (2006). Modeling General Equilibrium for Socially
Responsible Macroeconomics: Seeking for the Alternatives to Fight Jobless Growth in Turkey.
METU Studies in Development, Vol 33, No 2 (2006).
Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü Verileri, Erişim:www.tuik.gov.tr
Walterskirchen, Ewald (1999). “The Relationship Between Growth, Employment and
Unemployment in the EU.” European Economists for an Alternative Economic Policy Workshop,
Barcelona, Spain, 16-18 Eylül 1999
Yeldan, E. (2009). The Economics of Growth and Distribution, 1. Baskı, Ankara, Eflatun Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com