Buradasınız

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nin ardından değerlendirme ve öneriler

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
İlki 1993 yılında gerçekleştirilen Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinin on sekizincisine Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim (Y/O) Dalı Başkanlığı ev sahipliği yapmıştır. 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde Adana'da HiltonSA’da gerçekleştirilen kongreye Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerden yaklaşık 400 bilim insanı katılmıştır. Bilindiği gibi bilimsel toplantıların, yıl boyunca bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları tartışmaya ve paylaşıma açmak üzere araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirme, bilimsel etkileşim ve bilgi paylaşımı sağlama gibi bir misyonları vardır. Bu toplantılar sayesinde belli bir disiplin çevresinde toplanan bilim insanları, kimlerin hangi konularda çalıştığından haberdar olur, genç akademisyenler çalışmalarını kendi hoca ve mesai arkadaşlarının ötesinde bütün hocaların hazır bulunduğu ortamda sunma ve onların eleştirisini alarak kendilerini geliştirme ve daha kaliteli çalışmalar yapma olanağını bulur. Yine aynı disiplinde çalışan insanlar birbirlerinin hangi konular üzerinde çalıştığını öğrenir, kuramcılar ve uygulamacılar karşılıklı birbirlerinin deneyimlerinden yararlanırlar.

REFERENCES

References: 

1. Sarvan, F. (2002a). ‘Sunuş’. 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi bildiri kitabı.
23-25 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayın No:4 Antalya
2. Sarvan, F. (2002b). 10. ‘Ulusal Yönetim ve Organizasyon Notları’. Akdeniz Üniversitesi
İİBF Dergisi, 4, 199-204
3. Özen, Ş. Ve Kalemci, A. (2009). ‘Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nin Doğuşu,
Kurumsallaşması ve Alana Etkileri’. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 79-112
4. 18.Yönetim Ve Organizasyon Kongresi bildiri kitabı (2010). Çukurova Üniversitesi
Basımevi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com