Buradasınız

Kulüp taraftarlarının Twitter kullanımları

Use of Twitter usage by club fans

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Social networking sites which are Web 2.0 applications have become widespread and there are of usage has increased. The study aims to investigate the purpose of using the social networking site, Twitter by club fans. The sample of the study is composed of fans from Spor Toto (Turkish football pool) Football Super League Clubs Galatasaray and Trabzonspor with registered official Twitter accounts. A 20-item data collection tool was developed in line with the literature and expert views and was published in an internet site for a whole month in August. The views of the 452 fans that filled in the form were analyzed. Results show that the new social networking site Twitter has been mostly followed by males between 18-24 ages that are fans of sports clubs. Fans have stated that they mostly follow Twitter in order to learn about the views of footballers and sports managers. Its interactive features and provision of direct and reliable information by Twitter have been stated as the reasons of high preferences for Twitter compared with the other medias.
Abstract (Original Language): 
Web 2.0 uygulamalarından biri olan sosyal paylaşım ağları, son dönemde yaygınlaşmış ve bu ağların kullanım alanı genişlemiştir. Bu araştırmada Türkiye’de popüler olan sosyal paylaşım ağlarından Twitter’ın spor kulübü taraftarlarınca kullanım amaçları incelenmiştir. Araştırmada resmi Twitter hesabı bulunan Spor Toto Futbol Süper Ligi kulüpleri Galatasaray ve Trabzonspor’un taraftarları örneklem olarak alınmıştır. Literatür ve uzman görüşleri uyarınca 20 maddelik bir ölçek geliştirilmiş ve 2011 Ağustos ayı süresince bir internet sitesinde yayınlanmıştır. Formu dolduran 452 taraftarın görüşleri analiz edilmiştir. Sonuç olarak yeni bir sosyal paylaşım ağı olan Twitter, çoğunluğu erkek 18-24 yaş grubundaki spor kulübü taraftarlarınca yoğun bir şekilde takip edilmektedir. Taraftarlar, en fazla futbolcu ve yöneticilerin görüşlerini öğrenmek için Twitter’ı takip ettiklerini belirtmişlerdir. Etkileşimli özelliğinin olması ve diğer medyalara göre doğrudan ve güvenilir enformasyon sağlaması, Twitter’ın diğer tercih nedenleri arasında gösterilmiştir.
1132-1152

REFERENCES

References: 

Barnes J.S. ve Böhringer M. (2011). Modeling Use Continuance Behavior in Microblogging Services
: The Case Of Twitter, Journal of Computer Information Systems, Summer , 1-10.
Basın Hayatı (2012). Twitter’ın efendisi. Basın İlan Kurumu Resmi Yayını. Sayı 17, Mart-Nisan
2012.
Clavio G ve Kian TM. (2010). Uses and Gratifications of a Retired Female Athlete's Twitter
Followers International, Journal of Sport Communication, 3:485-500
CoSIDA digest (March 2011). Social Media 101: The evolution of Twitter (41).
Çendek C. Ve Özbek O. (2010). Ulusal Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı, Niğde Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (4) 1: 27-36.
Doğan Haber Ajansı (2011). Twitter’da Messi’yi öldürdüler, http://www.dha.com.tr/messiyioldurduler_
318733.html
Edison Research. (2010). Twitter usage in America: 2010. Erişim: 20 Temmuz 2011.
http://images.publicaster.com/ImageLibrary/account2782/documents/Twitter...
_America_2010.pdf
Galatasaray Resmi İnternet Sitesi. Twitter’da 1 milyon takipçimize teşekkürler,
http://www.galatasaray.org/kulup/haber/12755.php
Gazeteport (2011). Fatih Terim’ın kızı ortalığı karıştırdı.
http://www.gazeteport.com.tr/haber/82991/fatih-terimin-kizi-ortaligikari...
ixzz1zZcN4mMm
Greer CF ve Douglas A.F. (2011). Following Local Television News Personalities on Twitter: A
Uses and Gratifications Approach to Social Networking, Electronic News, 5(3): 145-157.
Grosseck G ve Holotescu C. (2008). Can We Use Twitter for Educational Activities? The 4th
International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education", Bucharest.
Hsu, C. and Park H. W. (2011). Sociology of Hyperlink etworks of Web 1.0, Web 2.0, nd Twitter: A
Case Study of South Korea, Social Science Computer Review, 29(3) 354-368.
Hughes AL ve Palen L. (2009). Twitter Adoption and Use in Mass Convergence and Emergency
Events. Proceedings of the 6th International ISCRAM Conference – Gothenburg, Sweden.
Hutchins B. (2010). The acceleration of media Sport culture: Twitter, telepresence and online
Messaging, Information, Communication & Society Vol. 14, No. 2, March 2011, pp. 237–
257.
Hürriyet Gazetesi (15 Nisan 2012) İnternetin yüzde 82’si sosyal medyaya geçti.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20348195.asp
Johnson S. (2009). How Twitter Will Change The Way We Live (in 140 characters or less), Time,
173(23): 32-37.
Kaplan, A. M. ve Haenlein M. (2010) "Users of the world, unite! The challenges and opportunities
of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68.
Karaküçük, S. Yenel F. (1997). “Türk Spor’unun Gelişmesi ve Topluma Yaygınlaştırılması
Bakımından Basının Etkinliği”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
2 (2): 56-57.
Loechner J. (2007). Who’s Watching Spors Online?, Nielsen/Net Ratings AdRelevance Report,
Erişim: 19 Temmuz 2011,
http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&art_aid=6....
Özsoy, S. (2012). Kulüp taraftarlarının Twitter kullanımları. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1132-
1152.
1150
Lowe B. ve Laffley D. (2011). Is Twitter for the Birds? Using Twitter to Enhance Student Learning,
Journal of Marketing Education, 33(2) 183–192
McCoy L. (2010). 140 Characters Or Less: Maintaining Privacy And Publicity in the Age of Social
Networking, Marquette Sports Law Review, 21 (1), 203-218.
Özsoy S. (2011). Use of New Media by Turkish Fans in Sport Communication: Facebook and
Twitter. Journal of Human Kinetics. 28 (1): 165-176
Özsoy S., Polat E., Güzel P., Gürer B., Çiftçi S., Atalı S. (2008). Günlük Gazetelerde Sporun Yer
Alışı, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 981-984.
Öztürk, F. İnce, G., Zülkadiroğlu Z., Şahin, M. (1996). “Günlük Gazetelerde Spor’un Yer Açılışı”
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(2): 24-32.
Radikal Gazetesi (2011) Shaquille O’neal’dan Twitter’da veda,
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&CategoryID=8...
eID=1051489
Schultz B. ve Sheffer ML (2010). An Exploratory Study of How Twitter Is Affecting Sports
Journalism, International Journal of Sport Communication, 3: 226 – 239.
Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu, (2010) http://www.slideshare.net/ufukkilic/trkiyebilgi-
ve-letiim-teknolojileri-sektr-raporu-ngilizce
Türkspor.net (2012) Danimarka Futbol Federasyonu Facebook ve Twitter’ı yasakladı,
(http://www.turkspor.net/default.asp?o=1&id=68102).
Tweeting Athletes (2011). Tweeting blog http://www.tweeting-athletes.com/TopAthletes.cfm,
(Erişim: 10 Ağustos 2011).
Twitter Release (2011). Twitter.blog, Erişim: 19 Temmuz 2011,
http://blog.Twitter.com/2011/03/numbers.html
Weinburg T. (2009). The new community rules: Marketing on the social web. New York: O'Reilly.
Zhao D. ve Rosson MB. (2009). How and Why People Twitter: The Role that Microblogging Plays
in Informal Communication at Work. Proceedings of the ACM 2009 International
Conference on Supporting Group Work. Pages: 243-252.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com