Buradasınız

ÜNLÜ TATAR ÂLİMİ PROF. DR. MİRFATİH ZEKİYEV (2003-2012 YILLARI ARASI)

THE FAMOUS TATARIAN SCHOLAR PROF. DR. MİRFATİH ZAKIYEV (BETWEEN 2003 AND 2012)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7884/teke.180

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The famous Tatarian scholar Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev was born in 1928 and he is 85 years old now. Zakiyev who has a life dedicating to science has become famous in the field of Turcology with his studies about Turkish Language, especially on Kazan-Tatarian Turkish. His works on Turkish language and Turkish history are evaluated as extremely serious publications by scientists. Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev who is active in Turkish and Tatarian world not only as an academician but also as a bureaucrat is one of the most important figures of Turkish world. In this study, Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev's short autobiography and the bibliography of his works between 2003 and 2012 will be given by years.
Abstract (Original Language): 
Ünlü Tatar âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev 1928 yılında doğmuş ve bu yıl 85 yaşına ulaşmıştır. Bilim âlemine adanmış bir ömrün sahibi olan Zekiyev Türk Dili, özellikle de Kazan-Tatar Türkçesi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile Türkoloji alanında ün salmıştır. Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev’in Türk dili ve Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalar bilim âleminde son derece ciddi yayınlar olarak değerlendirilmektedir. Sadece akademik değil, bürokrat kimliğiyle de Türk ve Tatar dünyasında faaliyet gösteren Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev, Türk dünyasının en önemli kişiliklerinden biridir. Bu çalışmada, Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev’in kısa bir öz geçmişi ve 2003- 2012 yılları arası yaptığı bilimsel çalışmaların bibliyografyası yıllara göre verilecektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. ZİNATULLİNA, K. Z., KARİMULLİN, E. G., ZİMAGOLOVA, G. Ş., ZAKİROVA, G. Z., KARİMULLİN, Ş. A. (1995). Mirfatıh Zakiyeviç Zakiev. Moskva: İnsan.
2. USER, Hatice Şirin. (2003). Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (Hayatı ve Eserleri). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, s. 16, Yaz, Ankara, s. 163-213.
3. ASILGEREEV, O. (2003). Üsěş Basḳıçları, Kazan Utları, Nu: 8. Erişim tarihi: 15.04.2013. http://jazucilar.narod.ru/zakiev.htm:

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com