Buradasınız

YÖNETİM KURULU ÖZELLİKLERİ VE ŞİRKET PERFORMANSLARI: İMKB KURUMSAL YÖNETİM VE İMKB 50 ENDEKSLERİNDEKİ İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BOARD OF DIRECTORS' CHARACTERISTICS AND FIRM PERFORMANCES: A COMPARISON OF COMPANIES LISTED ON THE ISTANBUL STOCK EXHANGE CORPORATE GOVERNANCE AND ISE 50 INDICES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The objective of this study is to analyze board of directors' characteristics, as being one of the most important elements of corporate governance, within a span of firms listed on the Istanbul Stock Exchange (ISE) Corporate Governance and ISE 50 Indices. At first, certain board of directors' characteristics are compared between 24 firms, which are listed on ISE Corporate Governance Index throughout the year 2010 and 29 firms, which are listed on the ISE 50 Index for the same term and not included in the first group. Besides, statistical tests are applied to figure out whether there are differences between groups in terms of firm performance and if there are relationships between groups and performance. In regard to board of directors' characteristics, it didn't reveal obvious differences between ISE Corporate Governance and ISE 50 Indices; however, there appeared a significant relationship between being listed on the corporate governance index and the increase in market value, as a firm performance variable.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı kurumsal yönetim uygulamalarının en önemli unsurlarından biri olan yönetim kurulu özelliklerini, İMKB Kurumsal Yönetim ve İMKB 50 Endekslerindeki işletmeler kapsamında incelemektir. Çalışmada önce 2010 yılı boyunca İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almış 24 işletme ile 2010 yılı süresince İMKB 50 Endeksinde bulunan ve birinci gruba dâhil olmayan 29 şirketin yönetim kurulu özellikleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, gruplar arasında ilgili dönemdeki şirket performanslarında fark olup olmadığı ve gruplar ile şirket performansları arasındaki ilişkiler de istatistikî olarak test edilmiştir. Yönetim kurulu özellikleri açısından İMKB Kurumsal Yönetim ve İMKB 50 Endekslerindeki şirketler arasında önemli farklar ortaya çıkmazken, kurumsal yönetim endeksinde yer almanın, bir şirket performans ölçütü olarak, piyasa değeri artışıyla anlamlı ilişkisi tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
77-89

REFERENCES

References: 

AKTAN, C. C, 2005, "Kurumsal Yönetim île Şirket Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Çalışmaların Özeti", http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-vonetim/kurumsal- yonetim/sirket-performansi.htm. Erişim Tarihi: 06.06.2011.
ARARAT, M. ve Uğur, M., 2003, "Corporate Governance in Turkey: An Overview and Some Policy Recommendations", Corporate Governance, Vol: III, No:l, s: 58-75.
ARARAT, M.,
2006
, "Yönetişim ve Şirket Değeri İlişkisi Üzerine Ne Biliyoruz?", Kurumsal Yönetim Konferansı, 9 Mayıs 2006, İstanbul.
ARGÜDEN, Y , 2007, Yönetim Kurulu Sırları, Yaşam Kalitesi İçin Kurumsal Yönetişim, İstanbul, Rota Yayın.
ARSLANTAŞ, C. C. ve Fındıklı, M. A., 2010, "İMKB-50'de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları", İstanbul University Journal of the School of Business Administration, Vol XXXIX, No:2, s:258-275
GHOSH, S., 2006, "Do Characteristics Affect Corporate Performance? Firm-Level Evidence for India", Applied Economics Letters, VokXIII, s:435-443.
88
Zeynep Gökçen / Aytuğ Sözüer / Cem Cüneyt Arslantaş Yönetim Yıl : 23 Sayı : 72 Haziran 2012
GÜRBÜZ, A. O., 2005, "Kurumsal Yönetim: Ülkemizdeki Düzeyine İlişkin Değerlendirmeler", archiveismmmo.org.tr/docs/02-OSMAN%20GURB ÜZ. doç Erişim Tarihi: 06.06.2011.
HEIDRICK &
STRUGGLES, 2009, "Corporate Governance Report 2009, Boards in turbulent times Turkey "
http://www.heidrick.com/PublicationsReports/PublicationsReports/CorpGov Europe2009.pdf. Erişim Tarihi: 10.06.2011.
İYİ ŞİRKET DANIŞMANLIK, 2006, "İMKB 100 Şirketleri Kurumsal Yönetim Araştırması ",
http://www.ivisirket.com/Rapor/IMKB100%20KY%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4 %B1. pdff Erişim Tarihi: 10.06.2011.
KIEL, G.C. ve Nicholson, G.J., 2003, "Board Composition and Corporate Performance: How the Austrilian Experience Informs Contrasting Theories of Corporate Governance ", Corporate Governance, Vol:X1, No:3, s:189-205.
KULA, V., 2006, Kurumsal Yönetim, İstanbul, Papatya Yayınları.
FINEGOLD, D.
Benson
, G. S. ve Hechyt, D., 2007, "Corporate Boards and Company Performance: Review of Research in Light of Recent Reforms", Corporate Governance, Vol:XV, No:5, s:865-878.
PERRY, T. ve Shivsdasani, A., 2005, "Do Boards Affect Performance? Evidence from Corporate Restructuring", Journal of Business, VokLXXVIII, No:4, s: 1403-1431.
SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK), 2005, Kurumsal Yönetim İlkeleri,
http://www. spk şov, tr/ indexcont. aspx ? action =showpage&menuid=10&pid= 0, Erişim Tarihi: 10.06.20011.
SULLIVANT, N. O. ve Diacont, S. R., 2003,
"Board Composition and Performance in Life Insurance Companies'', British Journal of Management, VokXIV, s: 115-129.
ÜSDİKEN, B. ve Öktem, Ö. Y., 2008, "Kurumsal Ortamda Değişim ve Büyük Aile Holdingleri Bünyesindeki Şirketlerin Yönetim Kurullarında İcrada Görevli Olmayan ' ve 'Bağımsız' Üyeler", Amme İdaresi Dergisi, Vol:XLI, No:l, s:43-71.
WAN, D. ve Ong, C. H., 2005, "Board Structure, Process and Performance: Evidence from Public Listed Companies in Singapore". Corporate Governance, Vol:XIII, No:2, s:277-290.
WILLIAM, A. B., 2005, "Exploring the Association Between Board and Organizational Performance in Nonprofit Organizations". Nonprofit Management & Leadership, Vol:XV, No:3, s:317-339.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com