Buradasınız

KEMAN ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER

Journal Name:

Publication Year:

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
To carry out a healthy and productive violin teaching, the qualities in the learning process should be perceived very well and it should be benefited from the scientific data about learning so that the methods in violin teaching can be based on a scientific foundation. Besides the factors which have an influence on this process can be turned to account in a more conscious teaching system.
Abstract (Original Language): 
Keman öğretiminin sağlıklı ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi için, öğrenme sürecine ilişkin özelliklerin iyi kavranması ve öğrenme konusundaki bilimsel verilerden yararlanılması gerekir. Böylece, keman öğretiminde kullanılan yöntemler bilimsel bir temele dayandırılabilir ve bu süreçte rol oynayan faktörler daha bilinçli bir öğretim doğrultusunda değerlendirilebilir.

REFERENCES

References: 

Alıcıgüzel, İ. (1973), İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, Modern Öğretimin
İlke Metot ve Teknikleri, Özaydın Matbaası, İstanbul.
Berlançik, M. M. ve A. Y. Yuriyev (1973), Müzik Eğitiminin Sorunları, Batı Sibirya
Yayınları, Novosibirsk.
Celkan, H.Y. (1989), Eğitim Sosyolojisi, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum.
Dikmen, S. (1997), Örneklerle Eğitim Öğretim Planları Rehberi, Öğretmen Kitapları
Dizisi: 2, Ankara.
Fenmen, M. (1997), Müzikçinin El Kitabı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
Kantarcıoğlu, S. (1998), Orta Dereceli Okul Öğretmenleri İçin Rehberlik, M.E.B.,
İstanbul.
Özakpınar, Y. (1998), Verimli Ders Çalışmanın Psikolojik Koşulları, Epsilon
Yayıncılık, İstanbul.
Pogojeva, T. V. (1966), Keman Öğretiminde Yöntemsel Sorunlar, Müzik Yayınevi,
Moskova.
Varış, F. (1987), Eğitim Bilimine Giriş, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi, Eskişehir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com