Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 169
Arama önerisi: 2146-85a8?

TÜRKİYE’DE ÜRETKEN SERMAYE OLUŞUM SÜRECİNİN BİR BİLEŞENİ OLARAK YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ

International Journal of Academic Value Studies

İŞ GÖREN SESLİLİĞİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOKULUSLU BİR ÖRNEKLEM ÜZERİNDE ÇALIŞMA

International Journal of Academic Value Studies

CANLI VARLIKLARIN TMS 41 VE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: SÜT ÜRETİM İŞLETMESİ UYGULAMASI

International Journal of Academic Value Studies

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLER ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Academic Value Studies

TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN BİST 100 VE BİST 30 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARDA 2007-2016 YILLARI ARASINDA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

International Journal of Academic Value Studies

MESLEK LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI

International Journal of Academic Value Studies

ERP Yazılımları Kullanıcılarından Yola Çıkılarak Teknoloji İnovasyonu Yayılımı Algısını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Tekstil İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma

International Journal of Academic Value Studies

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE FİRMA ÖLÇEĞİ DEĞİŞMELERİ VE İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİSİ

International Journal of Academic Value Studies

DUYGUSAL ZEKÂ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ

International Journal of Academic Value Studies

HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN PAZAR PAYLARININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

International Journal of Academic Value Studies

SERBEST MUHASEBECİLERİN TEKNOLOJİ YÖNETİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI: TR63 BÖLGESİ

International Journal of Academic Value Studies

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE İŞLETME KREDİBİLETİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSİNDE KAYITLI İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

International Journal of Academic Value Studies

PORTER’ IN BEŞ GÜÇ METODU İLE TÜRKİYE HAVAYOLU YOLCU PAZARI REKABETÇİ ANALİZİ

International Journal of Academic Value Studies

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

International Journal of Academic Value Studies

TÜRKİYE’DE 2006-2016 YILLARI ARASINDA MUHASEBE STANDARTLARINA İLİŞKİN ERİŞİME AÇIK OLARAK YAYINLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN METODOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Academic Value Studies

TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

International Journal of Academic Value Studies

3 BOYUTLU YAZICILAR VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ

International Journal of Academic Value Studies

ÖRGÜTSEL USTALIK ÇALIŞMALARININ PERSONEL GÜÇLENDİRME ÜZERİNDE ETKİSİ

International Journal of Academic Value Studies

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA DIŞ TİCARETİN YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYE VE BRIC ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

International Journal of Academic Value Studies

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER: LİTERATÜR İNCELEMESİ VE UZMAN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA BİR YETKİNLİK LİSTESİ ÖNERİSİ

International Journal of Academic Value Studies

YÖNEYLEMLE İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ EDİNİMİ METODOLOJİSİNİN BİRLEŞTİRİLMESİYLE ÜRETİM VE DEPOLAMA HATTININ DENGELENMESİ: METAL MUTFAK EŞYA ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE ALAN ÇALIŞMASI

International Journal of Academic Value Studies

Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi

International Journal of Academic Value Studies

ÖRGÜTSEL DESTEĞİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İRDELEMEYE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA: BURDUR İMALAT İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

International Journal of Academic Value Studies

KOBİ’ler İçin Bulut Bilişimin Avantaj ve Dezavantajları

International Journal of Academic Value Studies

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÜNİVERSİTELERDEKİ FARKLILIK YÖNETİMİ ANLAYIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Academic Value Studies

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: 2008 KRİZİ SONRASI TÜRKİYE UYGULAMASI

International Journal of Academic Value Studies

FİYAT ALGISINDA ZİHİNSEL MUHASEBE VE TÜKETİCİ TERCİHİ

International Journal of Academic Value Studies

İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Örgütsel Yabancılaşma İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

International Journal of Academic Value Studies

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MAĞAZA ATMOSFERİNİN SATIŞ PERSONELİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Academic Value Studies

Arnavutluk’ta Gençlerde İnternet Bağımlılığı

International Journal of Academic Value Studies