Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 24 of 24

ORHON YAZITLARINDA ‘İTAAT’ KAVRAMI

Turkish Studies

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Turkish Studies

ESKİ TURKÇEDE GEÇEN "AAT?" [yiçe] KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Turkish Studies

BÜNYESİNDE ART VEYA ÖN DAMAK /G/ ÜNSÜZÜ BULUNDURAN YAPIM EKLERİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE KADAR TARİHÎ SEYİRLERİ

Turkish Studies

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN TÜRK BOYLARI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

ESKİ TÜRKÇE +LI EKİ ÜZERİNE

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüsär mi Böñräsär mı?

Dil Araştırmaları

XI. YÜZYILDA TAO-KLARCETİ BÖLGESİNDE TÜRK HÂKİMİYETİ

Turkish Studies

Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ESKİ TÜRKÇEDEN YENİ TÜRKÇEYE “SA-” FİİLİ VE TÜREVLERİ

International Journal of Language Academy

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİNDE BİR MORFOFONETİK KARŞITLIK SORUNU

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

TÜRKİYE TURKÇESINDE PEKİŞTİRME IŞLEVLI KI

Turkish Studies

YARAT- "YARATMAK, HALK ETMEK" FİİLİNİN ETİMOLOJİSİ

Turkish Studies

1915'TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR

The Journal of Academic Social Science Studies

Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler

Dil Araştırmaları

Eski Türkçede İçcümlenin Öznesinin Genitif Durum ile Yüklenmesi Üzerine Düşünceler I

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

gAlI EKİNİ N SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİNDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE

Turkish Studies

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies

Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya’da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye’nin Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ÇAĞATAY TURKÇESINDE OĞUZCA ÖZELLİKLER VE BENZERLİKLER

The Journal of Academic Social Science Studies

OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE HAÇLI SEFERLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies