Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 16 of 16

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Turkish Studies

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN TÜRK BOYLARI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

XI. YÜZYILDA TAO-KLARCETİ BÖLGESİNDE TÜRK HÂKİMİYETİ

Turkish Studies

ILLEGAL JEWISH-IMMIGRATION POLICY IN PALESTINE (PERIODS OF 1st and 2nd CONSTITUTIONAL MONARCHY

Turkish Studies

Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KADININ TÜRK DEVLETİ GELENEĞİNE ETKİSİ VE YÖNETİMİ

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

1893 YOZGAT ERMENİ İSYANI VE 1915 TEHCİRİNİN OLACAĞINA DAİR İPUÇLARI

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

BULGARİSTAN’IN ÜÇ DÖNEMİNDE YAŞAYAN MÜMİN ÖZER’İN ANILARI (1927-1950)

Turkish Studies

1915'TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR

The Journal of Academic Social Science Studies

MİLLİYETÇİLİK ÇAĞINDA PRIZREN İTTİHAT CEMİYETİ

Turkish Studies

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies

Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya’da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye’nin Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Osmanlı Devleti’nde Kızların Eğitiminde Okulun Önemi (1839 -1920)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE HAÇLI SEFERLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies