Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 27 of 27

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KUTADGU BİLİG’İN DİLİNDE BİLGİ KAVRAMI VE İŞLEVİ

Turkish Studies

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN TÜRK BOYLARI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

CAHIT SITKI TARANCI’NIN SIIRLERiNDE ÇOCUK EDEBIYATINA KAYNAKLIK EDEN TÜRLERIN KULLANILMASI

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKİNLİK İFADE EDEN SÖZLER

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG HAKKINDA TÜRKİYE'DE YAPILAN YAYINLAR ÜZERİNE BİR DENEME

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

Masalların Politik İşlevi: Binbir Gece Masalları Örneği

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ESERLERİNDE MASALIN İSLEVİ

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

ÇAĞDAŞ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ÇOKANLAMLI MADDE BAŞLARINDAKİ ANLAMLARIN SIRALANMA SORUNU: 'KLASİK' ÖRNEĞİ

Turkish Studies

XI. YÜZYILDA TAO-KLARCETİ BÖLGESİNDE TÜRK HÂKİMİYETİ

Turkish Studies

Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

“IDEOLOG”1 - SAIR ZIYA GÖKALP’IN KALEMINDEN MASALLAR

Turkish Studies

Mesnevi’deki Masalların Farklılığı ve Eğitimsel İşlevleri

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

HALK ANLATILARINDA KAHRAMANIN KİMLİĞİNİ GİZLEMESİ

Turkish Studies

ILKÖĞRETIM BEŞINCI SıNıF ÖĞRENCILERININ NASREDDIN HOCA VE KELOĞLAN'A ILLŞKLN BILGI VE ALGı DÜZEYLERININ İNCELENMESI

Turkish Studies

HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI'NIN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

1915'TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR

The Journal of Academic Social Science Studies

KUTADGU BİLİG'DEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies

MİLLET VE MİLLİYET BAKIMINDAN TÜRK MİLLETİ (FELSEFÎ BİR YAKLAŞIM)

The Journal of Academic Social Science Studies

İSTANBUL’DA BİR SENE BİRİNCİ AY TANDIRBAŞI ADLI KİTAPTA YER ALAN MASALIN PERFORMANS TEORİYE GÖRE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

TURK DİLİND E EDİLGEN BIÇIMBIRIMSIZ ETKEN YAPI TIPOLOJISI

Turkish Studies

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies

Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya’da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye’nin Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE HAÇLI SEFERLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies