Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 34

KUTADGU BİLİG'E GÖRE LİDERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL VASIFLAR

Turkish Studies

ÜÇ BAŞYAPIT BİR KAVRAM: BİTİG(K)

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KUTADGU BİLİG’İN DİLİNDE BİLGİ KAVRAMI VE İŞLEVİ

Turkish Studies

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Turkish Studies

Spinoza'da Aşk Felsefesi

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

KÜL TİGİN ABİDESİ VE KUTADGU BİLİG’DEKİ ORTAK FİİLLERİN TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'DE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN SÖZLER

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

KARAHANLI TÜRKÇESİNDE ASKERLİKLE İLGİLİ BAZI TERİMLER ÜZERİNE

Turkish Studies

KUTADGU BILIG'DE ÇOCUK EGITIMI

Turkish Studies

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN TÜRK BOYLARI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKİNLİK İFADE EDEN SÖZLER

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG HAKKINDA TÜRKİYE'DE YAPILAN YAYINLAR ÜZERİNE BİR DENEME

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG VE DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK’TE KUŞLAR

The Journal of Academic Social Science Studies

KUTADGU BILIG VE DIVANU LUGATI'T TÜRK'E GORE 'SAÇ-SAKAL' KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

Turkish Studies

ÇAĞDAŞ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ÇOKANLAMLI MADDE BAŞLARINDAKİ ANLAMLARIN SIRALANMA SORUNU: 'KLASİK' ÖRNEĞİ

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG’İN KRONOLOJİK KAYNAKÇASI (1825-2016) [TEKMİLLEŞTİRİLMİŞ VERSİYON]

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

XI. YÜZYILDA TAO-KLARCETİ BÖLGESİNDE TÜRK HÂKİMİYETİ

Turkish Studies

Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

MEDYANIN TOPLUMSAL GELİŞİMİ: MEDYA TOPLUMLARI

The Journal of Academic Social Science Studies

1915'TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR

The Journal of Academic Social Science Studies

KUTADGU BİLİG'DEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies

MEVLÂNA’NIN DİNLER-ÜSTÜ BİR HÜMANİST OLDUĞU SAVI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Turkish Studies

MİLLET VE MİLLİYET BAKIMINDAN TÜRK MİLLETİ (FELSEFÎ BİR YAKLAŞIM)

The Journal of Academic Social Science Studies

Kutadgu Bilig’in Üç Boyutu Ve Toplum Sınıflandırması

Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi

TURK DİLİND E EDİLGEN BIÇIMBIRIMSIZ ETKEN YAPI TIPOLOJISI

Turkish Studies

KUR’AN’DA ALLAH VE İNSAN ARASINDAKİ İLETİŞİM KODLARI

The Journal of Academic Social Science Studies

KUTADGU BİLİG'İN DİLİNDE LEHÇELERİN ÖZELLİKLERİ: 'denk çiftler'

Turkish Studies

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies