Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 25 of 25

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Turkish Studies

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

CUMHURİYET TİYATROSUNDA DEDE KORKUT

Turkish Studies

EDEBİYATLA TARİHİN MUTLU İZDİVACI: TARİHİ ROMAN TÜRÜ V E OSMANCIK'TAN OSMAN GAZİ HAN'A BİR OLGUNLAŞMA KURGUSU

Turkish Studies

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN TÜRK BOYLARI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE BİR METİN AKTARIMI ÖRNEĞİ: MUĞLA’DAN DERLENMİŞ BİR EFSANE İLE KURUMUŞ AĞAÇLAR HİKÂYESİNİN MUKAYESELİ İNCELEMESİ

Turkish Studies

BİR AŞKIN İKİ HİKÂYESİ ÜZERİNE ŞEYYAD HAMZA’NIN YÛSUF U ZELİHA’SI İLE NAZAN BEKİROĞLU’NUN YÛSUF İLE ZÜLEYHA’SI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

Turkish Studies

MUKAYESELİ EDEBİYAT -ARAŞTIRMA TARİHİ VE YÖNTEM-

Turkish Studies

XI. YÜZYILDA TAO-KLARCETİ BÖLGESİNDE TÜRK HÂKİMİYETİ

Turkish Studies

EDEBİ METNİN VE YARATICILIĞIN KAYNAĞINA ULAŞAN YOL: PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ

Turkish Studies

Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

“CEHENNEMDEN SELAM” ROMANI ÖRNEĞİNDE İLK DÖNEM (1927-1940) TARİHÎ-MACERA ROMANLARDA KANONİK SÖYLEM YAHUT ANGAJE EĞİLİM

Turkish Studies

"YENİ TÜRK EDEBİYATI" KAYNAĞI OLARAK TARİH ve TARİHÎ ELEŞTİRİ

Turkish Studies

NAMIK KEMAL'İN MEKTUPLARINDA DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE TENKİTLER

Turkish Studies

ERKEN CUMHURİYET DONEMİ TURK ROMANLARINDA EDEBİYAT ALGISI VE TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİNE BAKIŞ

Turkish Studies

1915'TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR

The Journal of Academic Social Science Studies

“BEYHUDE ÖMRÜM” HİKÂYESİNE BİR BAKIŞ

International Journal of Language Academy

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA HÜMANİZMİN ETKİLERİ

Turkish Studies

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies

Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya’da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye’nin Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

BEYLİKLER DÖNEMİ KÜLTÜR ORTAMINDAN BİR KESİT

Turkish Studies

Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE HAÇLI SEFERLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies