Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

Öğretmenlerin Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

MODERN ÖZBEK ROMANLARINDA KÂMİL İNSAN TERBİYESİ MESELESİNİN ELE ALINIŞI

Turkish Studies

ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA BARIŞ

Turkish Studies

AKA GÜNDÜZ'ÜN ROMANLARINDA KADIN KARAKTERLER VE KADIN SORUNLARI

Turkish Studies

“CEHENNEMDEN SELAM” ROMANI ÖRNEĞİNDE İLK DÖNEM (1927-1940) TARİHÎ-MACERA ROMANLARDA KANONİK SÖYLEM YAHUT ANGAJE EĞİLİM

Turkish Studies

SİYASET, MEDYA VE ORDU ÜÇGENİNDE 27 MAYIS ATMOSFERİ: "KARANLIĞA DİRENEN YILDIZ" ÜZERİNDEN BİR BAKIS

Turkish Studies

HİCİV KAVRAMI AÇISINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ NİN "FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ" ROMANINDA YANLIŞ BATILILAŞMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İşyerinde psikoşiddet, motivasyon ve huzur: Öğretmenler çok şey mi bekliyor? Psikoşiddet mağduru öğretmenler üzerine

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ISMAIL GASPIRALI'NIN ROMAN VE HİKAYELERİNDE KADIN KAHRAMANLAR VE İDEAL KADIN ÖNERİSİ

Turkish Studies

OYUN-KURMACA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA LE ROMANI

Turkish Studies

GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAS ROMANA

Turkish Studies

TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA SARIKAMIŞ HAREKÂTI NIN TÜRK ROMANINA YANSIMASI

Folklor/Edebiyat Dergisi

OKUL GELİŞİMİNDE TEMEL DİNAMİK OLARAK DEĞİŞİM VE YENİLEŞME: OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN ROLLERİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Eğitim Tarihinin Tozlu Sayfalarına Sıkışıp Ka-lan Aydın Bir Kadın Eğitimci: Ayşe Sıdıka Hanım (1872-1903), Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğine Bakışı

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

SELMA RIZA'NI N UHUVVET ROMANINDA KURMACA YAPI

Turkish Studies

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Hakkındaki Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

DIN KÜLTÜR Ü VE AHLAK BİLGİSİ VE IMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi