Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 22 of 22

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya İlişkin Algılarının İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Çocuk Gözüyle Nasreddin Hoca

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yükseköğretim Kurumu Olarak Osmanlı’da Medreseler: Bir Değerlendirme

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıldırma Davranışları, Nedenleri ve Sonuçları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Lineer Cebir Ders Kitaplarının Öğretici Unsurlar Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınav Sorularının Bazı Gösterim Türleri Arasındaki Geçişler Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Elektronik Kitapların Eğitimde Kullanılabilirliği

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Kazanımlarının Ulaşılma Düzeyinin Belirlenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Lise Düzeyindeki Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Zihin Yönetimi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uzamsal Görselleştirme Problemleri Çözme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Zihinsel Döndürme Problemleri Çözmelerine Nasıl Yardımcı Olduğu Üzerine Bir Durum Çalışması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim Öğrencilerinin Farklı Formattaki Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Hakkındaki Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ortaokul 3. Sınıf İngilizce Öğretim Programı ve Avrupa Diller için Ortak Başvuru Metni’nin Karşılaştırmalı Analizi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Epistemolojik İnançları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’nin (MÖYÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Osmanlı Devleti’nde Kızların Eğitiminde Okulun Önemi (1839 -1920)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fatma Âliye’nin Muhâdârât Adlı Romanında Kadının Eğitimine Dair

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi