Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 29 of 29

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

DIVANU LUGATI'T-TURK'TE DİL OGRETIMI BAĞLAMINDA SÖZEL KULTUR URUNLERİ ARACILIĞIYLA DEĞER AKTARIMI

Turkish Studies

TÜRK TOPLUMUNDA TEMSİL GETİRME GELENEĞİ VE MEVLANA'NIN GELENEK İÇERİSİNDEKİ YERİ

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA

Turkish Studies

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

Turkish Studies

Lise Öğrencilerinde Tükenmişliğin Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Okul Türü ve Algılanan Akademik Başarı Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

GÖÇ VE ERGENEKON DESTANLARINDA MİTOSTAN ÜTOPYAYA YOLCULUK

Turkish Studies

Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

TÜRK TİYATROSUNDA TARİH

Turkish Studies

ESKİ BİR HİKAYENİN YENİDEN DOĞUŞU: KARA KİTAP'TAKİ İZLEK VE İMGELEMİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Turkish Studies

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

EDEBİYATIMIZIN KAYNAKLARINDAN: DOĞU MEDENİYETİ VE METİNLERİ

Turkish Studies

Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Kültürel Farkındalığın Önemi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma

Çalışma İlişkileri Dergisi

VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDA ÇALISAN POLİSLERİN TÜKENMİSLİK, İS DOYUMU VE YASAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİSKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRK DÜNYASI İLE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BAĞLAMINDA YAPILANDIRILAN KURUM VE KURULUŞLAR

Turkish Studies

BİNGÖL AĞZI VE FOLKLORU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies

KLASİK TURK ŞİİRİNDE KLASİK OLMAYAN MEVZULAR

Turkish Studies

Yerel Yönetimlerde Örgüt Kültürünün Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİKLERİ, TÜKENMİŞLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği)

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HISARCILAR

Turkish Studies

DEMOKRASİ VE KATILIM İLİŞKİSİNE DEMOKRATİKLEŞME KÜLTÜRÜ AÇISINDAN BAKMAK

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TARİH BİLİNCİ VE AHLÂKÎ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI

Turkish Studies

ADALET ALGISININ TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ: İŞ TATMİNİNİN ARACI DEĞİŞKEN ROLÜNÜN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE TESTİ

Savunma Bilimleri Dergisi

NİÇİN DİNLEMİYORUZ? DİNLEYEMEME PROBLEMİNİN SOSYOKÜLTÜREL ANALİZİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DIN KÜLTÜR Ü VE AHLAK BİLGİSİ VE IMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal Hizmete Kültürel Yaklaşım: 2011 Van Depremi Örneği

Sosyoloji Dergisi