Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

CAHIT SITKI TARANCI’NIN SIIRLERiNDE ÇOCUK EDEBIYATINA KAYNAKLIK EDEN TÜRLERIN KULLANILMASI

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

TÜRK TOPLUMUNDA TEMSİL GETİRME GELENEĞİ VE MEVLANA'NIN GELENEK İÇERİSİNDEKİ YERİ

Turkish Studies

Masalların Politik İşlevi: Binbir Gece Masalları Örneği

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ESERLERİNDE MASALIN İSLEVİ

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA

Turkish Studies

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

Turkish Studies

“IDEOLOG”1 - SAIR ZIYA GÖKALP’IN KALEMINDEN MASALLAR

Turkish Studies

Mesnevi’deki Masalların Farklılığı ve Eğitimsel İşlevleri

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

HALK ANLATILARINDA KAHRAMANIN KİMLİĞİNİ GİZLEMESİ

Turkish Studies

ESKİ BİR HİKAYENİN YENİDEN DOĞUŞU: KARA KİTAP'TAKİ İZLEK VE İMGELEMİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Turkish Studies

ILKÖĞRETIM BEŞINCI SıNıF ÖĞRENCILERININ NASREDDIN HOCA VE KELOĞLAN'A ILLŞKLN BILGI VE ALGı DÜZEYLERININ İNCELENMESI

Turkish Studies

HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI'NIN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

İSTANBUL’DA BİR SENE BİRİNCİ AY TANDIRBAŞI ADLI KİTAPTA YER ALAN MASALIN PERFORMANS TEORİYE GÖRE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

KLASİK TURK ŞİİRİNDE KLASİK OLMAYAN MEVZULAR

Turkish Studies

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HISARCILAR

Turkish Studies