Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 37

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

KARAHANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM FAALİYETLERİ

International Journal of Education Science and Technology

HZ. ALİ’NİN MENKIBEVÎ HAYATINA DAİR BİR DESTAN: DÂSTÂN-I EJDERHÂ VE İSLÂMÎ DÖNEM ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

TÜRK TOPLUMUNDA TEMSİL GETİRME GELENEĞİ VE MEVLANA'NIN GELENEK İÇERİSİNDEKİ YERİ

Turkish Studies

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMET HİLMİ’NİN A’MÂK-I HAYÂL’İNDE ROBERT E. ORNSTEIN’İN SEZGİ EĞİTİMİ

Turkish Studies

DESTANDAN MODERN ŞİİRE KOLEKTİF BİLİNCİN SÜREKLİLİĞİ VE YENİDEN İNŞASI: OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE YAHYA KEMAL'İN O RÜZGÂR ŞİİRİ

Turkish Studies

YENİ LİSAN, ESKİ TARZ: ZİYA GÖKALP’İN KOŞMA VE DESTANLARI

Turkish Studies

Kişilik ve Bir Kur’an Terimi Olarak Şâkile

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

KÖROĞLU DESTANI'NDA AT, KADIN, SİLAH

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA

Turkish Studies

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

Turkish Studies

OĞUZ KAĞAN DESTANI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Turkish Studies

EĞİTİM BAKIMINDAN GÜLİSTAN

Turkish Studies

AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Turkish Studies

TÜRKİYE VE BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN OKULLAŞMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

HALK ANLATILARINDA KAHRAMANIN KİMLİĞİNİ GİZLEMESİ

Turkish Studies

ESKİ BİR HİKAYENİN YENİDEN DOĞUŞU: KARA KİTAP'TAKİ İZLEK VE İMGELEMİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Turkish Studies

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMİ VE İNSAN/BİREY YETİŞTİRME PARADİGMALARI ANALİZİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

EPİKTEN MODERN ŞİİRE: İLHAN BERK’İN “KÖROĞLU DESTANI

Turkish Studies

ŞERQ POÉZİYASİ EN'ENİLİRİ: UYGUR DASTANCİLİĞİDA MUHEBBET TEMİSİ

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

KUR’ÂN-I KERÎM’DE GENÇLERİN DUYGU GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Turkish Studies

ANA DİLİ RUSÇA OLANLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAÇLAR I

The Journal of Academic Social Science Studies

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER TERCİHLERİ (DEU. BUCA EĞT. FAK. ÖRNEĞİ)

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

HATİP VE EĞİTİMCİ OLARAK VANÎ MEHMED EFENDİ, HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ

Turkish Studies

KLASİK TURK ŞİİRİNDE KLASİK OLMAYAN MEVZULAR

Turkish Studies

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HISARCILAR

Turkish Studies

Küreselleşme ve Ağ Toplumları Odağında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitim

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi