Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 20 of 20

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇEYE KATKISI

Turkish Studies

ESKİ YAZI DİLLERİ: TÜRK YAZILI ABİDELERİNİN DİLLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

TÜRK TOPLUMUNDA TEMSİL GETİRME GELENEĞİ VE MEVLANA'NIN GELENEK İÇERİSİNDEKİ YERİ

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA

Turkish Studies

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

Turkish Studies

ESKİ BİR HİKAYENİN YENİDEN DOĞUŞU: KARA KİTAP'TAKİ İZLEK VE İMGELEMİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Turkish Studies

TURKMEN TURKÇESIND E KUVVETLENDİRME IŞLEVLI DİL BİRİMLERİ: "hi, hi-de, hiy, hiy-de, hey, hey-de, heyem"

Diyalektolog - Ağız Araştırmaları Dergisi

KIRIM HANLIĞI ZAMANINDA YAZILMIŞ KARIŞIK DİLLİ BİR KURAN TEFSİRİ VE BU TEFSİRDE GEÇEN SIRA DIŞI BAZI ÜNLÜ TÜREMELERİ

Turkish Studies

ANA DİLİ RUSÇA OLANLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAÇLAR I

The Journal of Academic Social Science Studies

KLASİK TURK ŞİİRİNDE KLASİK OLMAYAN MEVZULAR

Turkish Studies

ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN DEYİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

AMASYALI HÜSEYİN HÜSAMEDDİN’İN TEMEL ADLI ESERİNİN BİRİNCİ CÜZ’Ü

Turkish Studies

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HISARCILAR

Turkish Studies

RUSÇA'DAKİ TÜRKÇE ÖDÜNÇLEMELER

Turkish Studies

TURKÇEDE +sA- İSİMDEN FUL YAPMA EKİ

Turkish Studies

HANYU WAILAICI CIDIAN'a (HWC) GÖRE ÇİNCEYE GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE

Turkish Studies

OĞUZ TÜRKÇESİNİN TARİHÎ GELİŞME SÜREÇLERİ

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE YAPILAN TÜRKÇE YAZIM KILAVUZU ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE YAZIM KILAVUZLARI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies