Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 23 of 23

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂYÎ EFENDİ’NİN GAZELİNİN DİVAN ŞİİRİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Turkish Studies

TÜRK TOPLUMUNDA TEMSİL GETİRME GELENEĞİ VE MEVLANA'NIN GELENEK İÇERİSİNDEKİ YERİ

Turkish Studies

ILLEGAL JEWISH-IMMIGRATION POLICY IN PALESTINE (PERIODS OF 1st and 2nd CONSTITUTIONAL MONARCHY

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA

Turkish Studies

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

Turkish Studies

KADININ TÜRK DEVLETİ GELENEĞİNE ETKİSİ VE YÖNETİMİ

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

GÖÇ VE ERGENEKON DESTANLARINDA MİTOSTAN ÜTOPYAYA YOLCULUK

Turkish Studies

1893 YOZGAT ERMENİ İSYANI VE 1915 TEHCİRİNİN OLACAĞINA DAİR İPUÇLARI

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

GÖÇ SURECİNDE KADIN

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BULGARİSTAN’IN ÜÇ DÖNEMİNDE YAŞAYAN MÜMİN ÖZER’İN ANILARI (1927-1950)

Turkish Studies

A TALE OF MIGRATION: “EXCHANGE”

Tarih ve Günce

EBKÂR-I EFKÂR: FİKRÎ ÇELEBİ'NİN AŞK KONULU HASBIHALİ

Turkish Studies

ESKİ BİR HİKAYENİN YENİDEN DOĞUŞU: KARA KİTAP'TAKİ İZLEK VE İMGELEMİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Turkish Studies

KLASİK TURK ŞİİRİNDE KLASİK OLMAYAN MEVZULAR

Turkish Studies

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951)

Tarih Okulu Dergisi

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HISARCILAR

Turkish Studies

MİLLİYETÇİLİK ÇAĞINDA PRIZREN İTTİHAT CEMİYETİ

Turkish Studies

19. YÜZYILDA KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLER

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ:KLASİK ÜSLUP-SEBK-İ HİNDÎ -HİKEMÎ TARZ-MAHALLİLEŞME

Turkish Studies

Osmanlı Devleti’nde Kızların Eğitiminde Okulun Önemi (1839 -1920)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

DİVAN EDEBİYATINDA KADINA GENEL BAKIŞ

Turkish Studies