Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 30

KUTADGU BİLİG'E GÖRE LİDERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL VASIFLAR

Turkish Studies

ÜÇ BAŞYAPIT BİR KAVRAM: BİTİG(K)

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KUTADGU BİLİG’İN DİLİNDE BİLGİ KAVRAMI VE İŞLEVİ

Turkish Studies

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

KÜL TİGİN ABİDESİ VE KUTADGU BİLİG’DEKİ ORTAK FİİLLERİN TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'DE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN SÖZLER

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

KARAHANLI TÜRKÇESİNDE ASKERLİKLE İLGİLİ BAZI TERİMLER ÜZERİNE

Turkish Studies

KUTADGU BILIG'DE ÇOCUK EGITIMI

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKİNLİK İFADE EDEN SÖZLER

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG HAKKINDA TÜRKİYE'DE YAPILAN YAYINLAR ÜZERİNE BİR DENEME

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG VE DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK’TE KUŞLAR

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRK TOPLUMUNDA TEMSİL GETİRME GELENEĞİ VE MEVLANA'NIN GELENEK İÇERİSİNDEKİ YERİ

Turkish Studies

KUTADGU BILIG VE DIVANU LUGATI'T TÜRK'E GORE 'SAÇ-SAKAL' KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG’İN KRONOLOJİK KAYNAKÇASI (1825-2016) [TEKMİLLEŞTİRİLMİŞ VERSİYON]

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

ILLEGAL JEWISH-IMMIGRATION POLICY IN PALESTINE (PERIODS OF 1st and 2nd CONSTITUTIONAL MONARCHY

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA

Turkish Studies

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

Turkish Studies

GÖÇ VE ERGENEKON DESTANLARINDA MİTOSTAN ÜTOPYAYA YOLCULUK

Turkish Studies

GÖÇ SURECİNDE KADIN

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

A TALE OF MIGRATION: “EXCHANGE”

Tarih ve Günce

ESKİ BİR HİKAYENİN YENİDEN DOĞUŞU: KARA KİTAP'TAKİ İZLEK VE İMGELEMİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'DEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies

Kutadgu Bilig’in Üç Boyutu Ve Toplum Sınıflandırması

Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi

KLASİK TURK ŞİİRİNDE KLASİK OLMAYAN MEVZULAR

Turkish Studies

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951)

Tarih Okulu Dergisi

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HISARCILAR

Turkish Studies

19. YÜZYILDA KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLER

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

KUTADGU BİLİG'İN DİLİNDE LEHÇELERİN ÖZELLİKLERİ: 'denk çiftler'

Turkish Studies

KUTADGU BILIG'TE İNSAN VE KAMİL İNSAN

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi