Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 19 of 19

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

MODERN ÖZBEK ROMANLARINDA KÂMİL İNSAN TERBİYESİ MESELESİNİN ELE ALINIŞI

Turkish Studies

MUKAYESELİ EDEBİYAT -ARAŞTIRMA TARİHİ VE YÖNTEM-

Turkish Studies

SEMBOLİK BİR DİL HAZİNESİ: HALK ANLATILARI

Turkish Studies

AKA GÜNDÜZ'ÜN ROMANLARINDA KADIN KARAKTERLER VE KADIN SORUNLARI

Turkish Studies

“CEHENNEMDEN SELAM” ROMANI ÖRNEĞİNDE İLK DÖNEM (1927-1940) TARİHÎ-MACERA ROMANLARDA KANONİK SÖYLEM YAHUT ANGAJE EĞİLİM

Turkish Studies

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM 6, 7, VE 8. SINIF TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KONULARININ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

SİYASET, MEDYA VE ORDU ÜÇGENİNDE 27 MAYIS ATMOSFERİ: "KARANLIĞA DİRENEN YILDIZ" ÜZERİNDEN BİR BAKIS

Turkish Studies

HİCİV KAVRAMI AÇISINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ NİN "FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ" ROMANINDA YANLIŞ BATILILAŞMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

NAMIK KEMAL'İN MEKTUPLARINDA DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE TENKİTLER

Turkish Studies

TUNCELİ YORESI TURKMEN AĞIZLARININ ÖZELLİKLERİ

Turkish Studies

Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım

Dil Araştırmaları

ISMAIL GASPIRALI'NIN ROMAN VE HİKAYELERİNDE KADIN KAHRAMANLAR VE İDEAL KADIN ÖNERİSİ

Turkish Studies

OYUN-KURMACA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA LE ROMANI

Turkish Studies

GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAS ROMANA

Turkish Studies

TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA SARIKAMIŞ HAREKÂTI NIN TÜRK ROMANINA YANSIMASI

Folklor/Edebiyat Dergisi

BİNGÖL AĞZI VE FOLKLORU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies

SELMA RIZA'NI N UHUVVET ROMANINDA KURMACA YAPI

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE YAPILAN TÜRKÇE YAZIM KILAVUZU ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE YAZIM KILAVUZLARI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies