Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 25 of 25

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

CUMHURİYET TİYATROSUNDA DEDE KORKUT

Turkish Studies

EDEBİYATLA TARİHİN MUTLU İZDİVACI: TARİHİ ROMAN TÜRÜ V E OSMANCIK'TAN OSMAN GAZİ HAN'A BİR OLGUNLAŞMA KURGUSU

Turkish Studies

MODERN ÖZBEK ROMANLARINDA KÂMİL İNSAN TERBİYESİ MESELESİNİN ELE ALINIŞI

Turkish Studies

SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE BİR METİN AKTARIMI ÖRNEĞİ: MUĞLA’DAN DERLENMİŞ BİR EFSANE İLE KURUMUŞ AĞAÇLAR HİKÂYESİNİN MUKAYESELİ İNCELEMESİ

Turkish Studies

BİR AŞKIN İKİ HİKÂYESİ ÜZERİNE ŞEYYAD HAMZA’NIN YÛSUF U ZELİHA’SI İLE NAZAN BEKİROĞLU’NUN YÛSUF İLE ZÜLEYHA’SI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

Turkish Studies

MUKAYESELİ EDEBİYAT -ARAŞTIRMA TARİHİ VE YÖNTEM-

Turkish Studies

EDEBİ METNİN VE YARATICILIĞIN KAYNAĞINA ULAŞAN YOL: PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ

Turkish Studies

AKA GÜNDÜZ'ÜN ROMANLARINDA KADIN KARAKTERLER VE KADIN SORUNLARI

Turkish Studies

“CEHENNEMDEN SELAM” ROMANI ÖRNEĞİNDE İLK DÖNEM (1927-1940) TARİHÎ-MACERA ROMANLARDA KANONİK SÖYLEM YAHUT ANGAJE EĞİLİM

Turkish Studies

SİYASET, MEDYA VE ORDU ÜÇGENİNDE 27 MAYIS ATMOSFERİ: "KARANLIĞA DİRENEN YILDIZ" ÜZERİNDEN BİR BAKIS

Turkish Studies

"YENİ TÜRK EDEBİYATI" KAYNAĞI OLARAK TARİH ve TARİHÎ ELEŞTİRİ

Turkish Studies

HİCİV KAVRAMI AÇISINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ NİN "FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ" ROMANINDA YANLIŞ BATILILAŞMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

NAMIK KEMAL'İN MEKTUPLARINDA DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE TENKİTLER

Turkish Studies

ERKEN CUMHURİYET DONEMİ TURK ROMANLARINDA EDEBİYAT ALGISI VE TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİNE BAKIŞ

Turkish Studies

ISMAIL GASPIRALI'NIN ROMAN VE HİKAYELERİNDE KADIN KAHRAMANLAR VE İDEAL KADIN ÖNERİSİ

Turkish Studies

OYUN-KURMACA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA LE ROMANI

Turkish Studies

GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAS ROMANA

Turkish Studies

“BEYHUDE ÖMRÜM” HİKÂYESİNE BİR BAKIŞ

International Journal of Language Academy

TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA SARIKAMIŞ HAREKÂTI NIN TÜRK ROMANINA YANSIMASI

Folklor/Edebiyat Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA HÜMANİZMİN ETKİLERİ

Turkish Studies

SELMA RIZA'NI N UHUVVET ROMANINDA KURMACA YAPI

Turkish Studies

BEYLİKLER DÖNEMİ KÜLTÜR ORTAMINDAN BİR KESİT

Turkish Studies

Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi