Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 30

Bakır Esaslı Rodaj Disklerinin Performansı

Bilge International Journal of Science And Technology Research

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Turkish Studies

DIE IMAGOLOGIE ALS ARBEITSBEREICH DER KOMPARATISTIK

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Dört Teker Tahrikli Mobil Robotun Gövde Hızı ve Yönelme Açısısının Kesir Dereceli Kayan Kipli Kontrolcü ile Kontrolu

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Öğretmenlerin Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying

Üniversite öğrencilerinin mizah tarzlari ile umutsuzluk ve boyun eğici davranişlari arasindaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Zaman Temelli Is Aile Catismasi, Diisiik Basari Hissi ve Is Tatmini Iliskisi: Doktora Yapan Arastirma Gorevlileri Uzerinde Bir Arastirma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

KAZAK TÜRKÇESİNDE MAKAL-METELLER VE “DİL” ORGAN ADIYLA KURULMUŞ MAKALLAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KAZAK TÜRKÇESİNDE “GÖZ, KULAK VE BURUN” ORGAN ADLARIYLA

Akademik Bakış

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİ VE ÖFKE İFADE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Akademik Bakış

Kişilik ve Bir Kur’an Terimi Olarak Şâkile

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE HAYVAN ADLARINDAN TÜRETİLMİŞ BİTKİ ADLARI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİNDE BİR MORFOFONETİK KARŞITLIK SORUNU

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS AND TYPE A PERSONALITY

Journal of Life Economics

İşyerinde psikoşiddet, motivasyon ve huzur: Öğretmenler çok şey mi bekliyor? Psikoşiddet mağduru öğretmenler üzerine

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KOSOVA’DA MEŞHED-İ HÜDAVENDİGÂR VE İLK DEVİR OSMANLI MİMARİSİNDE TÜRBE GELENEĞİ

Turkish Studies

ÜSTGERÇEKLİK VE TURİZMİN SONU

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI1 FOREIGN RIGHTS DEBATES IN GERMANY IN THE LAST PERIODS

International Journal of Political Studies

HaşhimotoTiroiditli Olguların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yerel Yönetimlerde Örgüt Kültürünün Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İSTANBULLU EŞREF DİVANI’NDA RİND VE ZAHİD TİPLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

SELMA RIZA'NI N UHUVVET ROMANINDA KURMACA YAPI

Turkish Studies

Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİNDE TIP DİLİNİN OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ

Turkish Studies

İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-IV: GRANADA

The Journal of Academic Social Science Studies