Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 90

Biçimsel Olmayan Mantık Yaklaşımı Neden Hatalıdır ve Nasıl Aşılmalıdır?

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Çevre Bilinçli Tüketicilerin Firmaları Ödüllendirme ve Cezalandırma İsteklilikleri: Kadın ve Erkek Tüketiciler Arasındaki Farklılıklar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Butchers in Terms of Red Meat Reliablility: The Case of Tokat Province

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

RICHARD ROSECRANCE’NİN SİSTEM MODELİ PERSPEKTİFİNDEN SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI SİSTEMİN ANALİZİ

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KİRA HUKUKUNDA ZAPTTAN DOLAYI SORUMLULUK

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

Öğretmenlerin Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying

KÜRESEL KRİZİN OECD ÜLKELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of Life Economics

RESMÎ TARİH TEZİNE “TÜRK TARİH TEZİNE” FARKLI ÇIĞIRLAR, KURUMLAR VE BİR TARİH ALİMİ ZEKİ VELİDİ TOGAN

Turkish Studies

KARAHANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM FAALİYETLERİ

International Journal of Education Science and Technology

Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

1915 TEHCİRİNDE N 1992 HOCALI'YA SOYKIRIM İDDİALARI ÇERÇEVESİNDE ERMENİ SORUNU

Güvenlik Bilimleri Dergisi

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM SURECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÇEKTİRME GEMİSİNİN TARİHİ VE DÖNEMİN TİCARİ FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMET HİLMİ’NİN A’MÂK-I HAYÂL’İNDE ROBERT E. ORNSTEIN’İN SEZGİ EĞİTİMİ

Turkish Studies

WILLIAM BASCOM’UN “FOLKLORUN DÖRT İŞLEVİ” IŞIĞINDA NASRETTİN HOCA FIKRALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Turkish Studies

Ortaokul Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği: Ödev, Okula Bağlılık ve Akademik Motivasyonun Rolü

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

OTEL VE YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE İLETİŞİM KALİTESİ: ADIYAMAN'A YÖNELİK BİR UYGULAMA

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

YENİ LİSAN, ESKİ TARZ: ZİYA GÖKALP’İN KOŞMA VE DESTANLARI

Turkish Studies

TEVFİK FİKRET VE CENAP ŞAHABETTİN’İN ŞİİRLERİNDE MELANKOLİ

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG’İN KRONOLOJİK KAYNAKÇASI (1825-2016) [TEKMİLLEŞTİRİLMİŞ VERSİYON]

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

19. YÜZYIL’DA TİREBOLU LİMANI

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON DÖNEMLERİNDE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YILLARINDA OKULLARDAKİ BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE SİSTEMATİK BİR BAKIŞ

The Journal of Academic Social Science Studies

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ÇARPITMA, GENEL ÖZYETERLİK İNANÇLARI VE BAŞARI/BAŞARISIZLIK YÜKLEMELERİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

Barışyapıcı Öğrencilerin Barışyapıcılık Sürecine İlişkin Algıları

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ETNİK KİMLİĞİ ANLAMA VE ETNİK KİMLİK TANIMLAMASI: BİR ORTABATI AMERİKA ŞEHRİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Edward Hallet Carr’ın Perspektifinden Tarihte Neden-sellik: Hegel’in Kötülüğü ve Kleopatra’nın Burnu

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

HİCİV KAVRAMI AÇISINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ NİN "FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ" ROMANINDA YANLIŞ BATILILAŞMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRK ŞİRKETLERİNİN İRAN’DA YATIRIM GİRİŞİMLERİ, TAV VE TURKCELL ÖRNEKLERİ

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

“AĞIZ” SÖZCÜĞÜNÜN TÜRKÇEDEKİ SÖZLÜKSEL ALANLARI

International Journal of Language Academy