Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 22 of 22

EĞİTİM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ORMANCILIK POLİTİKASI

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE GÜVENLİK VE SAVUNMA İLİŞKİLERİ

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

KELÂM-I FASÎH VE YÛNUS EMRE

Turkish Studies

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

EŞİKTE PARLAYAN İNCİ VE İLAHÎ SIRRI FISILDAYAN NEY YA DA "PİNHAN" VE "SUSKUNLAR"DA TASAVVUF

Turkish Studies

Yaygın Bir Yanlış Algılama: “Âşık Paşa’nın Ulu Menzilleri”

Dil Araştırmaları

MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKÇE YAYINLAR: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

MEVLANA'DA ÜZÜM

Turkish Studies

Avrupa Birliği’nin Filistin’deki Kriz Yönetim Misyonları

International Journal of Academic Value Studies

Avrupa Birliği’nin Güvenlik Yapılanmasının Tarihsel Gelişim Süreci ve Mevcut Durumu

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

PONTUS MESELESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

SERRÂC’IN TASAVVUFA YAKLAŞIMI: BİR İSLÂM İLMİ OLARAK TASAVVUF YA DA FIKH-I BÂTIN

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ DİVANLAR ÜZERİNE-III

Turkish Studies

ÇEVRE POLİTİKALARI KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİNİN UYGULANIŞI: KARŞILATIRMALI BİR ANALİZ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANMIŞ MESNEVİLER ÜZERİNE-I

Turkish Studies

REFİK HALİT KARAY ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Turkish Studies

TASAVVUFÎ MESNEVİLERDE SIKLIKLA İŞLENEN BİR MOTİF: SEFER / SEYAHAT

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI’NDA İLK ÇATLAK: LİBYA KRİZİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Endülüs’te Gazâlî Algısı

Beytulhikme An International Journal of Philosophy