Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 29 of 29

EĞİTİM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ORMANCILIK POLİTİKASI

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

ORHON YAZITLARINDA ‘İTAAT’ KAVRAMI

Turkish Studies

ESKİ TURKÇEDE GEÇEN "AAT?" [yiçe] KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Turkish Studies

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE GÜVENLİK VE SAVUNMA İLİŞKİLERİ

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

BÜNYESİNDE ART VEYA ÖN DAMAK /G/ ÜNSÜZÜ BULUNDURAN YAPIM EKLERİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE KADAR TARİHÎ SEYİRLERİ

Turkish Studies

ESKİ TÜRKÇE +LI EKİ ÜZERİNE

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüsär mi Böñräsär mı?

Dil Araştırmaları

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

ESKİ TÜRKÇEDEN YENİ TÜRKÇEYE “SA-” FİİLİ VE TÜREVLERİ

International Journal of Language Academy

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİNDE BİR MORFOFONETİK KARŞITLIK SORUNU

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKÇE YAYINLAR: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

TÜRKİYE TURKÇESINDE PEKİŞTİRME IŞLEVLI KI

Turkish Studies

Avrupa Birliği’nin Filistin’deki Kriz Yönetim Misyonları

International Journal of Academic Value Studies

Avrupa Birliği’nin Güvenlik Yapılanmasının Tarihsel Gelişim Süreci ve Mevcut Durumu

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

PONTUS MESELESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

YARAT- "YARATMAK, HALK ETMEK" FİİLİNİN ETİMOLOJİSİ

Turkish Studies

Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler

Dil Araştırmaları

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ DİVANLAR ÜZERİNE-III

Turkish Studies

ÇEVRE POLİTİKALARI KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİNİN UYGULANIŞI: KARŞILATIRMALI BİR ANALİZ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANMIŞ MESNEVİLER ÜZERİNE-I

Turkish Studies

Eski Türkçede İçcümlenin Öznesinin Genitif Durum ile Yüklenmesi Üzerine Düşünceler I

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

gAlI EKİNİ N SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİNDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE

Turkish Studies

REFİK HALİT KARAY ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI’NDA İLK ÇATLAK: LİBYA KRİZİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

ÇAĞATAY TURKÇESINDE OĞUZCA ÖZELLİKLER VE BENZERLİKLER

The Journal of Academic Social Science Studies