Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

GULTEN DAYIOGLU'NUN ÇOCU K ÖYKÜLERİNİN "HİKAYE HARİTASI" YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME.

Turkish Studies

CAHIT SITKI TARANCI’NIN SIIRLERiNDE ÇOCUK EDEBIYATINA KAYNAKLIK EDEN TÜRLERIN KULLANILMASI

Turkish Studies

RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA HAYVAN KARAKTER KULLANIMI

Turkish Studies

MUZAFFER İZGÜ’NÜN TOPLUMCU-GERÇEKÇİ ÇOCUK EDEBİYATI YAPITLARINDAKİ TOPLUMSAL İLETİLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKÇE YAYINLAR: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım

Dil Araştırmaları

PONTUS MESELESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ DİVANLAR ÜZERİNE-III

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANMIŞ MESNEVİLER ÜZERİNE-I

Turkish Studies

HALK EDEBİYATI METİNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KAYNAK OLMASI VE ÖRNEKLEM OLARAK DEDE KORKUT HİKAYELERİ

Turkish Studies

REFİK HALİT KARAY ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi