Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 14 of 14

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: 2008 KRİZİ SONRASI TÜRKİYE UYGULAMASI

International Journal of Academic Value Studies

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKÇE YAYINLAR: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

PONTUS MESELESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Türkiye'de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ DİVANLAR ÜZERİNE-III

Turkish Studies

Türkiye'de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANMIŞ MESNEVİLER ÜZERİNE-I

Turkish Studies

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

REFİK HALİT KARAY ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi