Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 20 of 20

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇEYE KATKISI

Turkish Studies

ESKİ YAZI DİLLERİ: TÜRK YAZILI ABİDELERİNİN DİLLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

MEDYA OKUR YAZARLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKÇE YAYINLAR: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

PONTUS MESELESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

TURKMEN TURKÇESIND E KUVVETLENDİRME IŞLEVLI DİL BİRİMLERİ: "hi, hi-de, hiy, hiy-de, hey, hey-de, heyem"

Diyalektolog - Ağız Araştırmaları Dergisi

KIRIM HANLIĞI ZAMANINDA YAZILMIŞ KARIŞIK DİLLİ BİR KURAN TEFSİRİ VE BU TEFSİRDE GEÇEN SIRA DIŞI BAZI ÜNLÜ TÜREMELERİ

Turkish Studies

ANA DİLİ RUSÇA OLANLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAÇLAR I

The Journal of Academic Social Science Studies

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ DİVANLAR ÜZERİNE-III

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANMIŞ MESNEVİLER ÜZERİNE-I

Turkish Studies

ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN DEYİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

AMASYALI HÜSEYİN HÜSAMEDDİN’İN TEMEL ADLI ESERİNİN BİRİNCİ CÜZ’Ü

Turkish Studies

RUSÇA'DAKİ TÜRKÇE ÖDÜNÇLEMELER

Turkish Studies

TURKÇEDE +sA- İSİMDEN FUL YAPMA EKİ

Turkish Studies

REFİK HALİT KARAY ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

HANYU WAILAICI CIDIAN'a (HWC) GÖRE ÇİNCEYE GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE

Turkish Studies

Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

OĞUZ TÜRKÇESİNİN TARİHÎ GELİŞME SÜREÇLERİ

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE YAPILAN TÜRKÇE YAZIM KILAVUZU ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE YAZIM KILAVUZLARI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies