Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 23 of 23

Ortaokul (5., 6., 7., ve 8. Sınıf) Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonlarının İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

MUHASEBE UYGULAMALARINDA İNOVATİF ETKİLER

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

KAZAK TUKKÇESINDE "NE" KELİMESİ VE İŞLEVLERİ

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG’İN DİLİNDE BİLGİ KAVRAMI VE İŞLEVİ

Turkish Studies

KÜL TİGİN ABİDESİ VE KUTADGU BİLİG’DEKİ ORTAK FİİLLERİN TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Turkish Studies

KUTSAL KİTAPLAR VE MİTOLOJİK KAYNAKLAR IŞIĞINDA ESKİ YAKINDOĞU’DA RÜYA OLGUSU VE ALGISI ÜZERİNE

Turkish Studies

İlkokul öğrencilerinin sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

E-LOJİSTİKTE KRİTİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE’DEKİ E-LOJİSTİ UYGULAMALARI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TURKMEN TURKÇESIND E KUVVETLENDİRME IŞLEVLI DİL BİRİMLERİ: "hi, hi-de, hiy, hiy-de, hey, hey-de, heyem"

Diyalektolog - Ağız Araştırmaları Dergisi

KIRIM HANLIĞI ZAMANINDA YAZILMIŞ KARIŞIK DİLLİ BİR KURAN TEFSİRİ VE BU TEFSİRDE GEÇEN SIRA DIŞI BAZI ÜNLÜ TÜREMELERİ

Turkish Studies

ATATÜRK’ÜN KADINA VE KADIN EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEM

BELGİ Dergisi

KOÇLUK YAKLAŞIMININ YÖNETİCİ VE İŞ GÖREN ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

MİLLET VE MİLLİYET BAKIMINDAN TÜRK MİLLETİ (FELSEFÎ BİR YAKLAŞIM)

The Journal of Academic Social Science Studies

Japon Öğretmen Eğitiminde Bir Model: Ders İmecesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısını Etkilediği Düşünülen Özelliklerin Sıralama Yargıları Yöntemine Dayalı Ölçeklenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İNANÇLARIN BAZI ORTAK YÖNLERİ VE TARİHTE DİNİ İNANMA SÜRECİ ÜZERİNE BİR DENEME

The Journal of Academic Social Science Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

ESKİ MEZOPOTAMYA’DA SİYASİ ÖRGÜTLENMEDE DİN OLGUSU

Turkish Studies

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ARAŞTIRMALARININ YENİ TÜRK EDEBİYATINDAKİ GELİŞME ÇİZGİSİ

Turkish Studies

Ters Yüz Sınıf

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi

Matematik Öğretiminde Olumlu Söylem Ortamı ve Söylem Analizi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

KUTADGU BILIG'TE İNSAN VE KAMİL İNSAN

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi