Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 39

AVRUPA BİRLİĞİ PAZARININ KURU İNCİR İÇİN BÖLÜMLENMESİ: ÖRNEK OLAY ANALİZİ

Ege Akademik Bakış Dergisi

Şeftali Bahçesi Yatırım Tesisinin Hazırlanması ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Çevre Bilinçli Tüketicilerin Firmaları Ödüllendirme ve Cezalandırma İsteklilikleri: Kadın ve Erkek Tüketiciler Arasındaki Farklılıklar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİKULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ordu Ġli Merkez Ġlçede Ailelerin Fındık Yağı Tüketim Durumları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

HIGH SCHOOL GIRLS’ SHOPPING MALL EXPERIENCES, PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS: A QUALITATIVE STUDY

Ege Akademik Bakış Dergisi

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN 5N 1K: CİNSİYET ETKİSİ VE GENÇLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜKETİCİLERİ PLANSIZ SATINALMA EĞİLİMLERİ İTİBARİYLE PAZAR BÖLÜMLERİ HALİNDE İNCELEME

Akademik Bakış

Şeftali Üretiminde Enerji Kullanımı: Tokat İli Örneği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Kamu İç Denetiminin Organizasyon ve Mevzuat Perspektifinde Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KURSLARINA KATILAN KATILIMCILARIN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Zaman Temelli Is Aile Catismasi, Diisiik Basari Hissi ve Is Tatmini Iliskisi: Doktora Yapan Arastirma Gorevlileri Uzerinde Bir Arastirma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

MUHASEBE EĞİTİMİ GÖREN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDAKİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İÇ PAYDAŞ OLARAK AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

CİNSİYETİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: E R K E K GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ’NDE YENİ BİR ANLAYIŞ: SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

The Journal of Academic Social Science Studies

BİLGİ ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞEN VASIF PROFİLİ ve UNILEVER (TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ŞİRKET KREDİBİLİTE DEĞERLENDİRMESİ METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Toplam kalite kişisi ve kişiliği: Bir kamu kurumunda geliştirmeye ilişkin harekât önerileri ve üst yönetim görevleri araştırma

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BÜROLARDA TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIMI: GELİŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE BİR MODEL ÖNERİSİ VE SEKRETERLER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME

Akademik Bakış

Afet İstasyonlarının Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Uygulanması: Düzce’de Bir Lokasyon Analizi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Kamu Personelinin Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma: Manisa Tarım İl Müdürlüğü Örneği

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

INTERNET BANKACILIGINDA MÜSTERI TERCIHLERI ÜZERINE BIR ARASTIRMA

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

OPEC ÜLKELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRITERLI KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN ENTROPİ VE MAUT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Maliyet Etkinlik Analizi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İNTERNET BANKACILIĞI ve MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ve İDARİ PERSONELİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi