Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 11 of 11

Plants Considered As Non-Wood Forest Products (NWFPs) Around Central Anatolia: Eskişehir Example

Bilge International Journal of Science And Technology Research

BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI MELİK ŞAH’IN DİYARBAKIR’DA YAPTIRDIĞI ZAFER ANITI İKİ BURCA İKONOGRAFİK YAKLAŞIM

Turkish Studies

Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

ESKİ SLAVCA VE RUSÇA ÇEVİRİLERİN ÖZELLİKLERİ

Turkish Studies

ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA BARIŞ

Turkish Studies

Kısıtlar Teorisine Dayalı En Uygun Birleşik ve Mamul Karması Kararlarına İlişkin Bir Algoritmanın Belirlenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Listening to Students: Modification of a Reading Program Based on the Sources of Foreign Language Reading Anxiety

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

BİR UÇAĞIN İRTİFA KONTROLÜNDE KLASİK VE BULANIK PD DENETLEYİCİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAYABİLECEKLERİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI İLE ÖLÇMEDEĞERLENDİRME AMAÇLI TEKNOLOJİ KULLANIM ÖZYETERLİKLERİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI1

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE E-SADAKAT VE TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi