Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

DARÜRRAHAT (RAHAT ÜLKE) MÜSLÜMANLARI: KENT ÜTOPYASI MI?

The Journal of Academic Social Science Studies

Çevre Bilinçli Tüketicilerin Firmaları Ödüllendirme ve Cezalandırma İsteklilikleri: Kadın ve Erkek Tüketiciler Arasındaki Farklılıklar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÇAĞDAŞ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ÇOKANLAMLI MADDE BAŞLARINDAKİ ANLAMLARIN SIRALANMA SORUNU: 'KLASİK' ÖRNEĞİ

Turkish Studies

BİR UÇAĞIN İRTİFA KONTROLÜNDE KLASİK VE BULANIK PD DENETLEYİCİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Maliyet Etkinlik Analizi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

OSMANLI'DAN CUMHURIYET'E TURK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMA FAALİYETLERİ VE TÜRK MÜZİĞİ'NİN YASAKLI YILLARI

The Journal of Academic Social Science Studies

CAN YÜCEL’İN ŞİİRLERİNDE İRONİ

Turkish Studies

MUHÂKEMETÜ’L-LÜGATEYN’DEKİ TÜRK ORDU TEŞKİLATINA AİT TERİMLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Turkish Studies

Pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişimsel ve önleyici hizmetler bağlamında kullanılması

The Journal of Happiness and Well-Being

RAGIP ŞEVKİ YEŞİM'İN HAYATI, EDEBİ ŞAHSİYETİ VE TARİHÎ ROMANLARI

Turkish Studies

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının kavram haritalarına yönelik tutumları ve kavram haritası hazırlayabilme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Bütçe Yönetme Konusunda Sınıf Rehberliği Programı

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

CUMHURİYET DEVRİ TÜRK TİYATROSUNDA BATI ETKİSİ

Turkish Studies