Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 19 of 19

KUTADGU BİLİG'E GÖRE LİDERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL VASIFLAR

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG’İN DİLİNDE BİLGİ KAVRAMI VE İŞLEVİ

Turkish Studies

KÜL TİGİN ABİDESİ VE KUTADGU BİLİG’DEKİ ORTAK FİİLLERİN TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Turkish Studies

KARAHANLI TÜRKÇESİNDE ASKERLİKLE İLGİLİ BAZI TERİMLER ÜZERİNE

Turkish Studies

KUTADGU BILIG'DE ÇOCUK EGITIMI

Turkish Studies

HZ. ALİ’NİN MENKIBEVÎ HAYATINA DAİR BİR DESTAN: DÂSTÂN-I EJDERHÂ VE İSLÂMÎ DÖNEM ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'DE AHLAKLILIK, SOYLULUK VE SEÇKİNLİK İFADE EDEN SÖZLER

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG HAKKINDA TÜRKİYE'DE YAPILAN YAYINLAR ÜZERİNE BİR DENEME

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

KUTADGU BILIG VE DIVANU LUGATI'T TÜRK'E GORE 'SAÇ-SAKAL' KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

Turkish Studies

DESTANDAN MODERN ŞİİRE KOLEKTİF BİLİNCİN SÜREKLİLİĞİ VE YENİDEN İNŞASI: OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE YAHYA KEMAL'İN O RÜZGÂR ŞİİRİ

Turkish Studies

YENİ LİSAN, ESKİ TARZ: ZİYA GÖKALP’İN KOŞMA VE DESTANLARI

Turkish Studies

KÖROĞLU DESTANI'NDA AT, KADIN, SİLAH

Turkish Studies

OĞUZ KAĞAN DESTANI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Turkish Studies

AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Turkish Studies

HALK ANLATILARINDA KAHRAMANIN KİMLİĞİNİ GİZLEMESİ

Turkish Studies

EPİKTEN MODERN ŞİİRE: İLHAN BERK’İN “KÖROĞLU DESTANI

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'DEKİ HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG'İN DİLİNDE LEHÇELERİN ÖZELLİKLERİ: 'denk çiftler'

Turkish Studies