Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 16 of 16

GULTEN DAYIOGLU'NUN ÇOCU K ÖYKÜLERİNİN "HİKAYE HARİTASI" YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME.

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

CAHIT SITKI TARANCI’NIN SIIRLERiNDE ÇOCUK EDEBIYATINA KAYNAKLIK EDEN TÜRLERIN KULLANILMASI

Turkish Studies

Masalların Politik İşlevi: Binbir Gece Masalları Örneği

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ESERLERİNDE MASALIN İSLEVİ

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

“IDEOLOG”1 - SAIR ZIYA GÖKALP’IN KALEMINDEN MASALLAR

Turkish Studies

Mesnevi’deki Masalların Farklılığı ve Eğitimsel İşlevleri

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

HALK ANLATILARINDA KAHRAMANIN KİMLİĞİNİ GİZLEMESİ

Turkish Studies

KISA KISA [KÜÇÜREK] OYKUNUN TANIMI, İMKANLARI VE SORUNLARI

The Journal of Academic Social Science Studies

ILKÖĞRETIM BEŞINCI SıNıF ÖĞRENCILERININ NASREDDIN HOCA VE KELOĞLAN'A ILLŞKLN BILGI VE ALGı DÜZEYLERININ İNCELENMESI

Turkish Studies

HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI'NIN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

İSHAK BAĞLAMINDA ONAT KUTLAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE “ÇATI” ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ

Turkish Studies

GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAS ROMANA

Turkish Studies

İSTANBUL’DA BİR SENE BİRİNCİ AY TANDIRBAŞI ADLI KİTAPTA YER ALAN MASALIN PERFORMANS TEORİYE GÖRE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN “SOYUT ODA” ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies