Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 20 of 20

ORHON YAZITLARINDA ‘İTAAT’ KAVRAMI

Turkish Studies

GULTEN DAYIOGLU'NUN ÇOCU K ÖYKÜLERİNİN "HİKAYE HARİTASI" YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME.

Turkish Studies

ESKİ TURKÇEDE GEÇEN "AAT?" [yiçe] KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Turkish Studies

BÜNYESİNDE ART VEYA ÖN DAMAK /G/ ÜNSÜZÜ BULUNDURAN YAPIM EKLERİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE KADAR TARİHÎ SEYİRLERİ

Turkish Studies

ESKİ TÜRKÇE +LI EKİ ÜZERİNE

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüsär mi Böñräsär mı?

Dil Araştırmaları

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

ESKİ TÜRKÇEDEN YENİ TÜRKÇEYE “SA-” FİİLİ VE TÜREVLERİ

International Journal of Language Academy

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİNDE BİR MORFOFONETİK KARŞITLIK SORUNU

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

TÜRKİYE TURKÇESINDE PEKİŞTİRME IŞLEVLI KI

Turkish Studies

KISA KISA [KÜÇÜREK] OYKUNUN TANIMI, İMKANLARI VE SORUNLARI

The Journal of Academic Social Science Studies

YARAT- "YARATMAK, HALK ETMEK" FİİLİNİN ETİMOLOJİSİ

Turkish Studies

Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler

Dil Araştırmaları

İSHAK BAĞLAMINDA ONAT KUTLAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE “ÇATI” ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ

Turkish Studies

GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAS ROMANA

Turkish Studies

Eski Türkçede İçcümlenin Öznesinin Genitif Durum ile Yüklenmesi Üzerine Düşünceler I

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

gAlI EKİNİ N SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİNDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE

Turkish Studies

SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN “SOYUT ODA” ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies

ÇAĞATAY TURKÇESINDE OĞUZCA ÖZELLİKLER VE BENZERLİKLER

The Journal of Academic Social Science Studies