Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 70

KÖL TİGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARININ METİNLERİNDE ÜNLÜLERİN YAZIMIYLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN FARKLILIKLAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇEYE KATKISI

Turkish Studies

ORHUN YAZITLARINDA ANLAMA VE ANLATMA BECERİLERİ

Turkish Studies

KARI ÇOR TİGİN YAZITI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KÖKTÜRK TÜRKÇESİNDEKİ BİR ÇİFT ÜNSÜZ İŞARETİ ‘∫’ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ORHUN ABİDELERİ İLE GENÇLİĞE HİTABE’NİN SUNDUKLARI MESAJLAR AÇISINDAN MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies

YENISEY YAZITLARI NASIL TARIHLENDIRILEBILIR

Turkish Studies

ESKİ TÜRK KADIN HEYKELLERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DR. YONG-SŎNG LI VE ORHON TÜRKÇESİ GRAMERİ ADLI ESERİN KORECEYE TERCÜMESİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ÜÇ BAŞYAPIT BİR KAVRAM: BİTİG(K)

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI’NA EK I

Turkish Studies

ÖTÜKEN ADI VE YERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Turkish Studies

EDEBİYATLA TARİHİN MUTLU İZDİVACI: TARİHİ ROMAN TÜRÜ V E OSMANCIK'TAN OSMAN GAZİ HAN'A BİR OLGUNLAŞMA KURGUSU

Turkish Studies

S. GERARD CLAUSON’UN ETİMOLOJİK SÖZLÜĞÜ

Turkish Studies

BULÇU YER ADI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

BÜNYESİNDE ART VEYA ÖN DAMAK /G/ ÜNSÜZÜ BULUNDURAN YAPIM EKLERİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE KADAR TARİHÎ SEYİRLERİ

Turkish Studies

KUTADGU BILIG'DE ÇOCUK EGITIMI

Turkish Studies

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

CAHIT SITKI TARANCI’NIN SIIRLERiNDE ÇOCUK EDEBIYATINA KAYNAKLIK EDEN TÜRLERIN KULLANILMASI

Turkish Studies

ANİMA-ANİMUS KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE OMER SEYFETTİN'İN YALNIZ EFE HİKÂYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies

'AĞRI' ve 'ACI' EKSENİNDE HASTALIĞIN TURK ŞIIRINDEKI YERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

DIVANU LUGATI'T-TURK'TE ANLAMA VE ANLATMA BECERILERINE ILIŞKIN ÖRNEKLER

Turkish Studies

DIVANU LUGATI'T-TURK'TE DİL OGRETIMI BAĞLAMINDA SÖZEL KULTUR URUNLERİ ARACILIĞIYLA DEĞER AKTARIMI

Turkish Studies

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMET HİLMİ’NİN A’MÂK-I HAYÂL’İNDE ROBERT E. ORNSTEIN’İN SEZGİ EĞİTİMİ

Turkish Studies

Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüsär mi Böñräsär mı?

Dil Araştırmaları

PROF. DR. OSMAN FİKRİ SERTKAYA VE “MAKALELER - 2 (SEÇME ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER)” ADLI ESERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ESERLERİNDE MASALIN İSLEVİ

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

HÂFIZ’IN BİR GAZELİNE MODERN YAKLAŞIMLA AÇIMLAMA (ŞERH/TAHLİL) UYGULAMA DENEMESİ

Turkish Studies

“CİHANDA TÜRK” VE “ŞARKIMIZ” ŞİİRLERİNİN VARLIKBİLİM AÇISINDAN / ONTOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞU KİTAP SAYISI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi