Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

KÖL TİGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARININ METİNLERİNDE ÜNLÜLERİN YAZIMIYLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN FARKLILIKLAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ORHUN YAZITLARINDA ANLAMA VE ANLATMA BECERİLERİ

Turkish Studies

KARI ÇOR TİGİN YAZITI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DR. YONG-SŎNG LI VE ORHON TÜRKÇESİ GRAMERİ ADLI ESERİN KORECEYE TERCÜMESİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

EDEBİYATLA TARİHİN MUTLU İZDİVACI: TARİHİ ROMAN TÜRÜ V E OSMANCIK'TAN OSMAN GAZİ HAN'A BİR OLGUNLAŞMA KURGUSU

Turkish Studies

PROF. DR. OSMAN FİKRİ SERTKAYA VE “MAKALELER - 2 (SEÇME ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER)” ADLI ESERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

“CİHANDA TÜRK” VE “ŞARKIMIZ” ŞİİRLERİNİN VARLIKBİLİM AÇISINDAN / ONTOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Turkish Studies

TURKÇEDE ET- KATKISIZ EYLEMİNİN SOZLUKSEL İŞLEVLERİ

Turkish Studies

PROF. DR. KEMAL YAVUZ VE HÂCİP BÖYLE DEDİ KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

“TÜRK ELLERİNİN ORTA ASIRLARDAKİ DEVLET GELENEĞİ VE KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE KIRGIZ KAĞANLIĞI” ADLI SEMPOZYUMUN ARDINDAN

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ZENİCA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜNDEKİ BOŞNAK ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE METİN OKUMADAKİ SORUNLARI

Turkish Studies

TEMEL SÖZ VARLIĞI BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA EN SIK KULLANILAN ELLİ EYLEMİN SÖZ-EYLEM KURAMI ÇERÇEVESİNDE DİL-YAPISAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

“DİL VE ANLATIM” DERS PROGRAMI İLE 2010 YILI YGS-TÜRKÇE SORULARI ÜZERİNE BİR DİLBİLİMSEL İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ARAŞTIRMALARININ YENİ TÜRK EDEBİYATINDAKİ GELİŞME ÇİZGİSİ

Turkish Studies

NİÇİN DİNLEMİYORUZ? DİNLEYEMEME PROBLEMİNİN SOSYOKÜLTÜREL ANALİZİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE YAPILAN TÜRKÇE YAZIM KILAVUZU ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE YAZIM KILAVUZLARI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies