Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 16 of 16

KÖKTÜRK TÜRKÇESİNDEKİ BİR ÇİFT ÜNSÜZ İŞARETİ ‘∫’ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ORHUN ABİDELERİ İLE GENÇLİĞE HİTABE’NİN SUNDUKLARI MESAJLAR AÇISINDAN MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies

YENISEY YAZITLARI NASIL TARIHLENDIRILEBILIR

Turkish Studies

KUTADGU BILIG'DE ÇOCUK EGITIMI

Turkish Studies

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ANİMA-ANİMUS KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE OMER SEYFETTİN'İN YALNIZ EFE HİKÂYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies

'AĞRI' ve 'ACI' EKSENİNDE HASTALIĞIN TURK ŞIIRINDEKI YERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

DIVANU LUGATI'T-TURK'TE ANLAMA VE ANLATMA BECERILERINE ILIŞKIN ÖRNEKLER

Turkish Studies

DIVANU LUGATI'T-TURK'TE DİL OGRETIMI BAĞLAMINDA SÖZEL KULTUR URUNLERİ ARACILIĞIYLA DEĞER AKTARIMI

Turkish Studies

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ESERLERİNDE MASALIN İSLEVİ

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 6, 7 VE 8. SINIF DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA PARÇALARINDA ÇOCUK İMGELERİ

Turkish Studies

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETİZLEME ÇALIŞMALARIYLA OLUŞTURDUKLARI METİNLERDE ÖNGÖNDERİM VE ARTGÖNDERİM KULLANIMININ GÖRÜNÜMÜ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

NASREDDIN HOCA FIKRALARINDA DEĞER YARGILARI VE EĞİTİM

Turkish Studies

ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN DEYİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

HALK ANLATISININ SOZLU KULTUR ORTAMLARINDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM: ODA VE KONAK

Turkish Studies

Ana Dili Eğitiminin Kazandığı Yeni Bir Eser: “KKTC Ortaokul Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Becerileri

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi