Buradasınız

Search Publications

Displaying 31 - 60 of 70

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Turkish Studies

TURKÇEDE ET- KATKISIZ EYLEMİNİN SOZLUKSEL İŞLEVLERİ

Turkish Studies

PROF. DR. KEMAL YAVUZ VE HÂCİP BÖYLE DEDİ KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ANA DILI ÖĞRETİMİND E GÖSTERGE BİLİMİNİN YERİ: ANA DİLİ DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZEL METİNLERLE GÖRSEL METİNLERİ BÜTÜNSELLİĞİNİN ANALİZİ

Turkish Studies

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK‟TE „ZARF‟ OLARAK TANIMLI SÖZLÜK BİRİMLERİN DERLEM-DENETİMİ

Turkish Studies

“TÜRK ELLERİNİN ORTA ASIRLARDAKİ DEVLET GELENEĞİ VE KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE KIRGIZ KAĞANLIĞI” ADLI SEMPOZYUMUN ARDINDAN

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

2000 YILI SONRASINDA YAYIMLANAN MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI

Turkish Studies

"SESSİZ GEMİ" ŞİİRİNİN ANLAMBİLİMSEL/GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELENMESİ

Turkish Studies

ZENİCA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜNDEKİ BOŞNAK ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE METİN OKUMADAKİ SORUNLARI

Turkish Studies

Beşir Fuad ve Gerçekçilik

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

TÜRKÇEDE ON BİR YAŞINA KADAR ÇOCUKLARA ÖĞRETİLMESİ GEREKEN, BİRLEŞİM GÜCÜ YÜKSEK İLK BİN KELİME

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

ANLAMDAN TERİME CÜMLE TAHLİLİ

Turkish Studies

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 6, 7 VE 8. SINIF DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA PARÇALARINDA ÇOCUK İMGELERİ

Turkish Studies

TEMEL SÖZ VARLIĞI BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA EN SIK KULLANILAN ELLİ EYLEMİN SÖZ-EYLEM KURAMI ÇERÇEVESİNDE DİL-YAPISAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETİZLEME ÇALIŞMALARIYLA OLUŞTURDUKLARI METİNLERDE ÖNGÖNDERİM VE ARTGÖNDERİM KULLANIMININ GÖRÜNÜMÜ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

“DİL VE ANLATIM” DERS PROGRAMI İLE 2010 YILI YGS-TÜRKÇE SORULARI ÜZERİNE BİR DİLBİLİMSEL İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRKÇE SES BİLGİSİNDE “ÜNSÜZ BENZEŞMESİ OLAYI”NIN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE

Turkish Studies

Etkileşimli Öğretim Stratejisinin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine Etkisi

Journal of Language Education and Research

RÜŞDÎ'NİN ŞERH-İ DİBÂCE-İ GÜLİSTAN'INDA XVI. YÜZYIL TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞI

Turkish Studies

GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAS ROMANA

Turkish Studies

HATİP VE EĞİTİMCİ OLARAK VANÎ MEHMED EFENDİ, HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ

Turkish Studies

ÇAŞTANI BEY HIKAYESI'NDEKI İKİLEMELER VE TÜRKÇEDE İKİLEMELERİN ESKİLİĞİ MESELESİ

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

NASREDDIN HOCA FIKRALARINDA DEĞER YARGILARI VE EĞİTİM

Turkish Studies

TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN SINAVLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

The Journal of Academic Social Science Studies

ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN DEYİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

RUSYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİN KONUŞMA DİLLERİNİN YAZI DİLİNE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ VE ÖTEKİLEŞTİRME EKSENİNDE İZLENEN DİL POLİTİKALARI

Turkish Studies

RUSÇA'DAKİ TÜRKÇE ÖDÜNÇLEMELER

Turkish Studies

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies