Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 21 of 21

BILGE KARASU'NU N UZUN SURMUŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI ÖYKÜSÜNDE DİN VE BİREYLEŞME

Turkish Studies

Lipomla Karıştırılan Redükte Olmayan Boğulmamış Lomber Fıtık: Olgu Sunumu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Kesir Dereceli Kontrol Sistemlerinde Referans Modele Dayalı PID Kontrolör Tasarımı

Bilge International Journal of Science And Technology Research

KUTADGU BİLİG'E GÖRE LİDERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL VASIFLAR

Turkish Studies

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN BAZI KAVRAMLARI NESNELLEŞTİRME DENEMESİ

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

EDEBİYATLA TARİHİN MUTLU İZDİVACI: TARİHİ ROMAN TÜRÜ V E OSMANCIK'TAN OSMAN GAZİ HAN'A BİR OLGUNLAŞMA KURGUSU

Turkish Studies

GÜVENLİK KAMERALARI VE OKUL GÜVENLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Turkish Studies

“CİHANDA TÜRK” VE “ŞARKIMIZ” ŞİİRLERİNİN VARLIKBİLİM AÇISINDAN / ONTOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

EDEBİ METNİN VE YARATICILIĞIN KAYNAĞINA ULAŞAN YOL: PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ

Turkish Studies

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

İlköğretim Okul Yöneticilerine Yönelik Takım Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ege Ünivesitesi Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online

AŞK-I MEMNU ROMAN KİŞİLERİNDE BEDEN-RUH İLİŞKİSİ ANASIR-I ERBAA’DAN FREUD’A

Turkish Studies

OKUL GELİŞİMİNDE TEMEL DİNAMİK OLARAK DEĞİŞİM VE YENİLEŞME: OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN ROLLERİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Shorqaktani, Tolui, Möngke, Kubilai, Hülegü, Arık Bike

Turkish Studies

Düşünce Tarihinde ve Modern Tıpta Ölümsüzlük Arayışı ve Eleştirisi

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies

TÜRKİYE’DE THINK-TANK KURULUŞLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Akademik Bakış

MALATYA HALKEVİ ÖNCÜLÜĞÜNDE KUTLANAN 23 NİSAN MİLLÎ HAKİMİYET VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ (1932-1951)

BELGİ Dergisi

Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi