Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 88

Olanzapin ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

Selçuk Tıp Dergisi

EĞİTİM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

ULUSALÜSTÜ İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SORUŞTURMA USULÜ

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

MUHASEBE UYGULAMALARINDA İNOVATİF ETKİLER

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN SURİYE VE ORTADOĞU POLİTİKASI

Turkish Studies

"CAM V E ELMAS" ROMANINDA ILETIŞIM/SIZLIK VE YABANCILAŞMA TEMALARI

Turkish Studies

JEOEKONOMIK ONEMI GİDERE K ARTAN BİR ENERJİ KAYNAĞI: DOĞALGAZ

Turkish Studies

GULTEN DAYIOGLU'NUN ÇOCU K ÖYKÜLERİNİN "HİKAYE HARİTASI" YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME.

Turkish Studies

Yavuz TANYERİ, GÖKTÜRK YAZISI VE ORHUN TÜRKÇESİ (Ses ve Biçim Bilgisi, Örnek Metinler, Sözlük), Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2011, 169 s.

Turkish Studies

TURK DİLİND E YÖNELME VE BULUNMA HALI İLE İLGİLİ BİRKAÇ AYRINTI -TUVA TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ

Turkish Studies

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

FİİLLERİN KILINIŞ HUSUSİYETLERİ VE-DIk/-DUk + İYELİK EKİNİN1 MASTAR İŞLEVİ

Turkish Studies

SERVET-I FUNUN EDEBİYAT I GAYRI MİLLİ MIDIR?

Turkish Studies

E 2 - UYUK-ARJAN (Tuva) YAZITI

Turkish Studies

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ DAVALARINDA BAZI USUL HUKUKU PROBLEMLERİ (Harç–İspat Yükü ve Deliller–Vasıflandırma)

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN TÜRK BOYLARI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

TURK ATASOZLERINDE YİNELEMELER

Turkish Studies

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ŞİİR MECMUALARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

KUR’ÂN’IN KENDİNE ÖZGÜ YORUMBİLİM METODOLOJİSİ: TE’VÎL

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

BİR PARA POLİTİKASI ARACI OLARAK ENFLASYON HEDEFLEMESİ

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

DESTANDAN MODERN ŞİİRE KOLEKTİF BİLİNCİN SÜREKLİLİĞİ VE YENİDEN İNŞASI: OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE YAHYA KEMAL'İN O RÜZGÂR ŞİİRİ

Turkish Studies

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

"KENDİ MEZARINI KAZAN ADAM" HİKAYESİNDE TEKLİĞİN SİMGESİ, SIĞINAK VE DOST OLARAK MEŞE AĞACI

Turkish Studies

GAVRIIL VASILYEVI Ç KSENOFONTOV VE ONUN BUYUK ÇALIŞMASI ELLEYADA'NIN GEÇ YAYINLANMASININ NEDENLERİ

Turkish Studies

OSMANCIK ROMANINDA BAŞKİŞİNİN ARAYIŞ, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Turkish Studies

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİ VE ÖFKE İFADE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Akademik Bakış

Kişilik ve Bir Kur’an Terimi Olarak Şâkile

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi