Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 44

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN SURİYE VE ORTADOĞU POLİTİKASI

Turkish Studies

"CAM V E ELMAS" ROMANINDA ILETIŞIM/SIZLIK VE YABANCILAŞMA TEMALARI

Turkish Studies

JEOEKONOMIK ONEMI GİDERE K ARTAN BİR ENERJİ KAYNAĞI: DOĞALGAZ

Turkish Studies

GULTEN DAYIOGLU'NUN ÇOCU K ÖYKÜLERİNİN "HİKAYE HARİTASI" YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME.

Turkish Studies

Yavuz TANYERİ, GÖKTÜRK YAZISI VE ORHUN TÜRKÇESİ (Ses ve Biçim Bilgisi, Örnek Metinler, Sözlük), Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2011, 169 s.

Turkish Studies

TURK DİLİND E YÖNELME VE BULUNMA HALI İLE İLGİLİ BİRKAÇ AYRINTI -TUVA TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ

Turkish Studies

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

FİİLLERİN KILINIŞ HUSUSİYETLERİ VE-DIk/-DUk + İYELİK EKİNİN1 MASTAR İŞLEVİ

Turkish Studies

SERVET-I FUNUN EDEBİYAT I GAYRI MİLLİ MIDIR?

Turkish Studies

E 2 - UYUK-ARJAN (Tuva) YAZITI

Turkish Studies

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN TÜRK BOYLARI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

TURK ATASOZLERINDE YİNELEMELER

Turkish Studies

DESTANDAN MODERN ŞİİRE KOLEKTİF BİLİNCİN SÜREKLİLİĞİ VE YENİDEN İNŞASI: OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE YAHYA KEMAL'İN O RÜZGÂR ŞİİRİ

Turkish Studies

"KENDİ MEZARINI KAZAN ADAM" HİKAYESİNDE TEKLİĞİN SİMGESİ, SIĞINAK VE DOST OLARAK MEŞE AĞACI

Turkish Studies

GAVRIIL VASILYEVI Ç KSENOFONTOV VE ONUN BUYUK ÇALIŞMASI ELLEYADA'NIN GEÇ YAYINLANMASININ NEDENLERİ

Turkish Studies

OSMANCIK ROMANINDA BAŞKİŞİNİN ARAYIŞ, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Turkish Studies

SEVİNÇ ÇOKUM’UN HİLAL GÖRÜNÜNCE ROMANINDA KIRIM TÜRKLERİ

Turkish Studies

CAHİT SITKI TARANCI'NIN ŞİİRLERİNE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Turkish Studies

DIVANU LUGATİ'T-TURK'T E GEÇEN ULAS/OLES "SUZGUN, BAYGIN" KELİMESİNİN OKUNUŞU, ANLAMI VE YAPISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Turkish Studies

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM 6, 7, VE 8. SINIF TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KONULARININ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

TURK EDEBIYATI'ND A HİLECİ BİR FIGUR OLARAK NASREDDIN HOCA VE KLASİK ÇİN EDEBİYATI'NDA SUNWUKONG :KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Turkish Studies

GÖRSEL TÜRKOLOJİ

Turkish Studies

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

DRAMATİK AKSİYONU SAĞLAYAN DEĞERLER AÇISINDAN BAMSI BEYREK HİKÂYESİ

Turkish Studies

EPİKTEN MODERN ŞİİRE: İLHAN BERK’İN “KÖROĞLU DESTANI

Turkish Studies

ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Turkish Studies

SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA GÜNCELLENEN NASREDDİN HOCA FIKRALARI

Turkish Studies

OYUN-KURMACA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA LE ROMANI

Turkish Studies