Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 44

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya İlişkin Algılarının İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Çocuk Gözüyle Nasreddin Hoca

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yükseköğretim Kurumu Olarak Osmanlı’da Medreseler: Bir Değerlendirme

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıldırma Davranışları, Nedenleri ve Sonuçları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Küreselleşme ve Ağ Toplumları Odağında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitim

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sanat Eğitiminde Eğitsel Oyunların Önemi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Lineer Cebir Ders Kitaplarının Öğretici Unsurlar Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınav Sorularının Bazı Gösterim Türleri Arasındaki Geçişler Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Elektronik Kitapların Eğitimde Kullanılabilirliği

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Denetim Sürecinde Eğitim Denetmenlerinin Davranışları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Hakkında Yayınlanan Makalelerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kavramsal Değişim Yaklaşımının Doğru Akım Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim Seçmeli Satranç Dersi Başlangıç Düzeyi Birinci Basamak Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Kazanımlarının Ulaşılma Düzeyinin Belirlenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Lise Düzeyindeki Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Keman Çalma Performanslarını Etkileyen Bazı Değişkenler

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Zihin Yönetimi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uzamsal Görselleştirme Problemleri Çözme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Zihinsel Döndürme Problemleri Çözmelerine Nasıl Yardımcı Olduğu Üzerine Bir Durum Çalışması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim Öğrencilerinin Farklı Formattaki Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi