Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 40

KÖL TİGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARININ METİNLERİNDE ÜNLÜLERİN YAZIMIYLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN FARKLILIKLAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

BİR DÖNEMİN İKİ FARKLI ANLATIMI – KÜL TİGİN YAZITININ ÇİNCE VE TÜRKÇE METİNLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ABDURRAHİM KARAKOÇ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KÜL TİGİN YAZITININ ÇİNCE METNİ VE TERCÜMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KARI ÇOR TİGİN YAZITI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

(KÖK)TÜRK HARFLİ ESKİ TÜRK YAZITLARININ KIRGIZLAR AÇISINDAN ÖNEMİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

GÖKTÜRKÇEDEKİ  (ny) RUNASI ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ORHUN YAZITLARINA DOKUNMAK

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KÖKTÜRK TÜRKÇESİNDEKİ BİR ÇİFT ÜNSÜZ İŞARETİ ‘∫’ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ŞEYH EBU’L-VEFÂ’NIN TASAVVUFÎ BİR ŞİİRİNE CEBBÂRZÂDE MEHMED ÂRİF BEY TARAFINDAN YAPILAN ŞERH: DÂFİ’U’Z-ZULEM MİN KULÛBÜ’L-ÜMEM

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ESKİ TÜRK KADIN HEYKELLERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KARI ÇOR TİGİN YAZITININ ÇİNCESİ VE KARI ÇOR TİGİN’İN ŞECERESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

PROF. DR. LUO XİN’İN “ORTA ÇAĞDA ÇİN’İN KUZEYİNDEKİ MİLLETLERDE UNVAN” ADLI KİTABI ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DR. YONG-SŎNG LI VE ORHON TÜRKÇESİ GRAMERİ ADLI ESERİN KORECEYE TERCÜMESİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ESKİ YAZI DİLLERİ: TÜRK YAZILI ABİDELERİNİN DİLLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

BAGA KHAIRKHAN'DAKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

MOĞOLİSTAN’DA ESKİ TÜRKLERE AİT YENİ ARKEOLOJİK BULUNTULAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ELEGEŞT I (E 10) YAZITININ 5. SATIRINDAKİDEVLET VE İKTİDAR SİMGELERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

“ÂŞIK PAŞA VE ANADOLU’DA TÜRK YAZI DİLİNİN OLUŞUMU SEMPOZYUMU” 1-2 KASIM 2013 TARİHLERİNDE KIRŞEHİR’DE DÜZENLENDİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

AHISKA’DA İKİ BÜYÜK AĞIZ GRUBU: TEREKEME VE YERLİ TÜRK AĞZI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

BİLİMSEL ESERLERDE YER ALAN BAZI (KÖK)TÜRK TİPOGRAFİ MODELLERİNİN TASARIM ÖZELLİKLERİ VE KEMÇİK-ÇIRGAK (E-41) YAZITI ÜZERİNE FONT DENEMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

PROF. DR. OSMAN FİKRİ SERTKAYA VE “MAKALELER - 2 (SEÇME ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER)” ADLI ESERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KAZAK TÜRKÇESİNDE MAKAL-METELLER VE “DİL” ORGAN ADIYLA KURULMUŞ MAKALLAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE HAYVAN ADLARINDAN TÜRETİLMİŞ BİTKİ ADLARI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Y 81 YAZITI ÜZERİNDE OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİSİ YA DA ESKİ TÜRKLERDE ARMAĞAN ETME, HEDİYELEŞMENİN BİR TÜRÜ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

PROF. DR. KEMAL YAVUZ VE HÂCİP BÖYLE DEDİ KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

“TÜRK ELLERİNİN ORTA ASIRLARDAKİ DEVLET GELENEĞİ VE KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE KIRGIZ KAĞANLIĞI” ADLI SEMPOZYUMUN ARDINDAN

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİNDE BİR MORFOFONETİK KARŞITLIK SORUNU

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi