Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 88
azalan sırada

Yaygın Bir Yanlış Algılama: “Âşık Paşa’nın Ulu Menzilleri”

Dil Araştırmaları

THOMAS HOBBES VE JOHN LOCKE’UN GÜVENLİK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

Güvenlik Stratejileri Dergisi

RUSYA’DA SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİ ve 2008 KÜRESEL KRİZİ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

OKULLARDA FARKLILIKLARIN ÖRGÜTSEL DOĞURGULARI: BİR ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suç ve Suçla Mücadelenin Ekonomik Analizi

Polis Bilimleri Dergisi

BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

EĞİTİM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

A Savior Sent by an “Old Foe”; Feridun Demokan, Notes on the Great Famine in Greece

Ege Akademik Bakış Dergisi

Kişilik ve Bir Kur’an Terimi Olarak Şâkile

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİ VE ÖFKE İFADE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Akademik Bakış

Maliyet Etkinlik Analizi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

BİR PARA POLİTİKASI ARACI OLARAK ENFLASYON HEDEFLEMESİ

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Ergenler İçin Bütçe Yönetme Konusunda Sınıf Rehberliği Programı

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Hazar Havzasında Stratejik Oyunlar: Hukuki Statü Sorunu Ve Uluslararası Enerji Politiği

Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi

AFTER THE EDUCATIONAL REFORM: AN ANALYSIS OF GEOMETRY CONTENT IN THE TURKISH MATHEMATICS TEXTBOOKS

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıldırma ve Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma

Çalışma İlişkileri Dergisi

MELİKŞAH’IN ÖLÜMÜNDEN SONRA TERKEN HATUN’UN OĞLU MAHMUD’U SULTAN YAPMA ÇABALARI

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Olanzapin ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

Selçuk Tıp Dergisi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ DAVALARINDA BAZI USUL HUKUKU PROBLEMLERİ (Harç–İspat Yükü ve Deliller–Vasıflandırma)

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

ULUSALÜSTÜ İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SORUŞTURMA USULÜ

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

KUR’ÂN’IN KENDİNE ÖZGÜ YORUMBİLİM METODOLOJİSİ: TE’VÎL

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE BİR TARTIŞMA METODOLOJİSİ OLARAK CEDEL

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

MUHASEBE UYGULAMALARINDA İNOVATİF ETKİLER

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

ÂŞIK GAMGÜDER’İN ÜSLÛBUNDA KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN ETKİSİ

Turkish Studies

SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA GÜNCELLENEN NASREDDİN HOCA FIKRALARI

Turkish Studies

EPİKTEN MODERN ŞİİRE: İLHAN BERK’İN “KÖROĞLU DESTANI

Turkish Studies