Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 16 of 16

TIMSS-R FEN BAŞARISI VE DUYUŞSAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ VE MODELİN CİNSİYETLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN 5N 1K: CİNSİYET ETKİSİ VE GENÇLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRKÇEDE DANTE ÜZERINE

Turkish Studies

ÖZDEMİR ASAF ŞİİRİNDE EGZİSTANSİYALİST ÖGELER VE “KENDİ”LİK KAVRAMI

Turkish Studies

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİNİN YORDAYICILARI OLARAK ALGILANAN SOSYAL DESTEK ve CİNSİYET

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

KELÂM-I FASÎH VE YÛNUS EMRE

Turkish Studies

CİNSİYETİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: E R K E K GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

SCHWATZ'IN "DEĞE R YÖNELİMLERİ OLÇEGI" İLE TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN BAZI ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

TÜRK EDEBİYATINDA DIŞ GÖÇ BİR DIŞ GÖÇ ROMANI ÖRNEĞİ OLARAK ÇIRPINTILAR

Turkish Studies

TURK EDEBIYATI'ND A HİLECİ BİR FIGUR OLARAK NASREDDIN HOCA VE KLASİK ÇİN EDEBİYATI'NDA SUNWUKONG :KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Turkish Studies

TÜRK TİYATROSUNDA TARİH

Turkish Studies

DİLİÇİ ÇEVİRİDE ŞİİRSELLİK VE NEŞATÎ’NİN BİR GAZELİ

Turkish Studies

ESKİ ANADOLU TURKÇESI DÖNEMİNDE YAPILAN KABUS-NÂME ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

RAGIP ŞEVKİ YEŞİM'İN HAYATI, EDEBİ ŞAHSİYETİ VE TARİHÎ ROMANLARI

Turkish Studies

Cinsiyet Temelli Gruplarla Çalışan Öğrencilerin Başarılarının, Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının ve Grupla Çalışmaya İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

TANZIMAT EDEBIYATI BIBLIYOGRAFYASI

Turkish Studies