Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 184

TÜRKÇEDE NESNE BELİRTME VE NESNE YÜKLEME: TÜRKÇE SÖZLÜ SÖYLEM ÜZERİNE BİR UYGULAMA

The Journal of Academic Social Science Studies

KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA GÖÇLER VE KAFKASYALI GÖÇMENLER

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

EŞDİZİMLİLİK: KANSER VE AİDS SÖZCÜKLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları (1928-1938)

Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi

YÜRÜME VE STEP AEROBİK EGZERSİZLERİNİN OBEZ KADINLARIN FİZİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN SURİYE VE ORTADOĞU POLİTİKASI

Turkish Studies

27 MAYIS DARBESİ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ AÇILIMLAR: ORTADOĞU ve SOVYETLER BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER(1960-1965)

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

BİLGE BİR HÜKÜMDAR GAZNELİ SULTAN İBRAHİM B. MESUD (450-492/1059-1099)

The Journal of Academic Social Science Studies

Beydere Köyü (Manisa) Florası

Bilge International Journal of Science And Technology Research

BENGU TAŞLARIN SOZ VARLIĞI İLE TÜRKİYE TURKÇESI AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

GULDESTE-I RIYAZ-I IRFAN'D A VEFATLARA DÜŞÜLEN NOTLAR

Turkish Studies

Endemik Haplophyllum myrtifolium Boiss. (Rutaceae)’un Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri

Bilge International Journal of Science And Technology Research

GEÇIŞLILIK-GEÇIŞSIZLIK NİTELİKLERİ DEĞİŞKEN OLABİLİR Mİ?

Turkish Studies

DÎVÂNU LUGATI'T-TÜRK'TE İNSANLAR İÇİN KULLANILAN NİTELEYİCİLER

Turkish Studies

TÜRKÇEDE DANTE ÜZERINE

Turkish Studies

ARKETIPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA MIHR U VEFA MESNEVİSİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER

Turkish Studies

Batı Göktürk Kağanlığı’nın Kuruluşu

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

KAZAK TUKKÇESINDE "NE" KELİMESİ VE İŞLEVLERİ

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG’İN DİLİNDE BİLGİ KAVRAMI VE İŞLEVİ

Turkish Studies

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Turkish Studies

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN BAZI KAVRAMLARI NESNELLEŞTİRME DENEMESİ

Turkish Studies

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

DÎVÂNU LÜGÂTİ'T-TÜRK'TE BELİRLİ VE BELİRSİZ NESNE YAPILARI

Turkish Studies

NÂBÎ DİVANI’NDA MEDİNE

Turkish Studies

FİİLLERİN KILINIŞ HUSUSİYETLERİ VE-DIk/-DUk + İYELİK EKİNİN1 MASTAR İŞLEVİ

Turkish Studies

SERVET-I FUNUN EDEBİYAT I GAYRI MİLLİ MIDIR?

Turkish Studies

CUMHURİYET TİYATROSUNDA DEDE KORKUT

Turkish Studies

ORHUN ABİDELERİNDE İYELİK, BELİRTME VE YÜKLEME HÂLİ

Turkish Studies